Osnovano

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Companywall Business najboljim srpskim firmama obezbeđuje sertifikat bonitetne izvrsnosti. Pored svih funkcija koje portal nudi kao vaš najpouzdaniji poslovni partner, najuspešnijim firmama dodeljujemo sertifikat bonitetne izvrsnosti kao znak i garanciju dobrog i postojanog poslovanja firme.
Firme koje posluju pouzdano, postojano i kvalitetno dobijaju sertifikat bonitetne izvrsnosti i uživaju poverenje poslovnog sveta.


Sertifikat bonitetne izvrsnosti je plod detaljnih proračuna finansijskih analitičara i ekonomskih stručnjaka na osnovu poslovanja preduzeća, statične i dinamične bonitetne ocene.


Statična bonitetna ocena je proračun više pokazatelja iz godišnjeg izveštaja i sastavljena je iz pokazatelja uspešnosti i likvidnosti firme, a dinamična ocena se menja tokom godine, a na nju utiču činioci kao što su blokade, dugovi, delatnosti, platežna sposobnost i drugo.


Bonitetna ocena, na osnovu koje se računa da li je preduzeće kompetentno da dobije sertifikat bonitetne izvrsnosti, je detaljan pregled poslovanja firme ili preduzeća koji se zasniva na analizi poslovanja u prethodnoj godini.


Finansijski analitičari zaduženi za izračunavanje bonitetne ocene na osnovu koje preduzeće dobija sertifikat bonitetne izvrsnosti ugledaju se na svetske standarde poslovanja, a sertifikat mogu dobiti samo firme sa bonitetnom ocenom AAA, AA+ i A+.

 

 


Preduzeća koja su ostvarila uslove da dobiju sertifikat bonitetne izvrsnosti spadaju u sam vrh uspešnih firmi u Srbiji, a sertifikat im obezbeđuje dodatan kredibilitet na tržištu poslovanja u Srbiji, kao i veće poverenje poslovnih saradnika i klijenata.


CompanyWall Business sertifikat bonitetne izvrsnosti dodeljuje najuspešnijim firmama u štampanom obliku, takav sertifikat možete okačiti na vidnom mestu u vašoj firmi ili u sali za sastanke sa klijentima i on će vašim saradnicima govoriti umesto vas o kvalitetu poslovanja firme.


Pored toga, sertifikat bonitetne izvrsnosti firme dobijaju i u elektronskom obliku pri čemu ga na taj način možete postaviti u potpisu vaše elektronske pošte. Ovakvi sertifikati su već priznati na evropskom i svetskom tržištu poslovanja i olakšavaju firmama da budu prepoznatljivije, a poslovnim partnerima da brže i sigurnije ostvaruju saradnju.

Neke od najuspešnijih firmi u Srbiji već su dobile sertifikat, a njihovi komentari govore o kvalitetu usluga koje pruža Companywall Business:


EXOR ETI d.o.o. 

PIB 108345674

Komentar: "

Company Wall Business d.o.o. uručio je priznanje i sertifikat kompaniji Exor Eti d.o.o. kojoj je dodeljenja AA+ bonitenta ocena za 2018. godinu.

Ovo je još jedan dokaz da je kompanija Exor Eti d.o.o. maskimalno posvećena da obezbedi sigurnost svojim klijentima.

Exor Eti d.o.o. - vaš pouzdani partner i ubuduće!"

 


VIS-STO PLUS
PIB 107447528

Komenatar: "Sertifikat je lep, dizajn klasičan, a kutija originalna i odlično se uklapa uz sertifikat. Kada budem otišao u penziju moji naslednici će videti kako sam poslovao. Baza cwbiz je odlična stvar, veoma je pregledna i podaci su upotrebljivi i korisni."


DELGARO DOO
PIB 109009492

Komentar: "Prelep je sertifikat, prvi put vidim ovako nešto.Obavezno ću postaviti sertifikat na vidnom mestu u kancelariji, svratite kod nas ako budete u prolazu da vidite kako izgleda!"

 

 


RAKO-PLAST
PIB 104452648

Komentar: "Juče sam dobio sertifikat i divno izgleda zajedno sa kutijom, baš sam pričao kolegi o Vama i i preporučio sam mu Cwbiz!"

 

 

 

 


TR PETAR I TINA
PIB 107850272


Trgovačka radnja Petar i Tina dobila je još jedno lepo priznanje. U bonitetnom izveštaju za 2017. godinu, CompanyWall LTD ocenio je TR Petar i Tina ocenom A+ i dodelio sertifikat kojim se potvrđuje da je poslovni subjekat u grupi preduzeća sa najboljom binitetnom ocenom u Srbiji i da kao poslovni subjekat ispunjava sve kriterijume za 2017. godinu i spada u sam vrh u bonitetne izvrsnosti.
 

 


 

SALON LEPOTE ALEKSANDRA

PIB 101537084 

Tim firme CompanyWall Business je Salonu lepote Aleksandra dodelio najvišu bonitetnu ocenu za uspešno poslovanje u 2017. godini.

sertifikat bonitetne izvrsnosti

 


U svetu brzog poslovanja, gde firme stiču i desetine novih klijenata na dnevnom nivou, gde imamo samo trenutak da razmislimo i donesemo presudnu poslovnu odluku rizično poslovanje predstavlja svakodnevnu pretnju.

Poslovni partneri često nemaju vremena da detaljno provere na koji način posluje njihov budući saradnik, a ukoliko sami govorite o svojim uspesima opet možete delovati pretenciozno. Sertifikat bonitetne izvrsnosti, priznat na svetskom tržištu poslovanja kao validan dokaz dobrog rada firme, tu je da istakne u prvi plan pouzdanost vaše firme.


Sedište firme Comapnywall Business je u Londonu, pa i sertifikati bonitetne izvrsnosti stižu i prolaze proveru u Londonu.