Aukcije


Naziv
Katastarska parcela broj 615/1 KO Komorane
Početna cena
204.153,15
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
b210fb6c-ca06-45c4-bad2-e69021d0ebdd
Mesto
d15c6353-b690-4816-a50f-d42c1056501e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv
Katastarska parcela broj 8958/4 KO Ušće i prizemlje porodične stambene zgrade broj 1
Početna cena
333.881,91
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
85343ec8-6def-49b9-a2d3-070c6cc15125
Mesto
bdbb9167-afee-4465-91af-fae19ad0c467
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv
Katastarska parcela broj 8958/5 KO Ušće i pomoćna zgrada broj 1
Početna cena
601.132,63
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
7e23934f-95ee-48f3-8f65-1a896b6874f3
Mesto
2498462b-f64b-40cc-9d19-216cd8ca5ab1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv
Katastarska parcela broj 1987 KO Brezova, porodična stambena zgrada broj 1, pomoćna zgrada broj 2 i pomoćna zgrada broj 3
Početna cena
6.386,04
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
5322bccc-dc9a-47c9-aa92-d7c9102bfcb4
Mesto
92b65e61-a179-4dc1-a69b-eb71fc49dbc6
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv
Komoda braon bele boje
Početna cena
139.176,79
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
a5f6a681-ee84-4efc-8751-abcac7d86889
Mesto
70e3bbe8-3c0b-42ba-b231-0c403a14e290
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv
Televizor ''MEDION''
Početna cena
29.236,27
Datum
4.3.2024.
Predmet aukcije
89f61b85-5c56-41a2-8e69-4f3a72a14d2d
Mesto
76a4b861-f29e-4967-b4f1-92c4c0345379
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima