Aukcije


Naziv aukcije
pokretna stvar popisana na zapisniku od dana 19.08.2021. godine i to: - televizor „VIVAX“
Početna cena
12.152,80
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
4d894906-94e7-437b-9b3e-adedae205d40
Mesto
4ebae190-74e0-4585-9019-c9098894cc37
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv aukcije
pokretna stvar popisana na zapisniku od dana 19.08.2021. godine i to: - komoda za televizor
Početna cena
10.409,90
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
73a28280-4097-4a0b-a985-de9ff74e3d19
Mesto
9464335a-9af0-4e0f-bbc2-6bbc8d1977c2
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv aukcije
Traktorska prikolica sa drvenim nastavcima bez obeležja
Početna cena
313.713,76
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
efbfb82f-ab5e-450d-9210-436c92ddef4a
Mesto
14d2214d-24c3-4df0-9843-a873e9ac177e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv aukcije
K.P.br.1140/2, površine 3676 m/2, opština Boljevac, K.O. Osnić, upisan u L.N.br.1792, broj dela 1, livada 6.klase
Početna cena
10.140,30
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
874492b3-f173-4dda-8494-35a2db4c13e5
Mesto
677a6134-c440-468e-9fe2-75714ab40b5f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv aukcije
K.P.br.1141/0, površine 1678 m/2, opština Boljevac, K.O. Osnić, upisan u L.N.br.1792, broj dela 1, njiva 6.klase
Početna cena
325.087,09
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
2c0e123c-3043-4883-8116-db61a3e06226
Mesto
e682dd11-6a66-47ce-9744-3fdcf4af9b79
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
Naziv aukcije
Televizor „NEO“
Početna cena
325.093,17
Datum
27.10.2021.
Predmet aukcije
f0cb2504-a0e0-449f-8d18-50bc4427c935
Mesto
a697cd06-5d5b-4375-b9e4-be0d112a8b62
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima