Šta je bonitetna ocena?

Bonitetna ocena omogućavava brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analizu konkurencije i procenu rizika. Predstavljaju podršku u postupku finansijske analize svakog privrednog subjekta.

Bonitetna ocena je skup objektivizovanih i standardizovanih podataka koji obuhvataju celokupno poslovanje jednog privrednog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije koja obuhvata finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

U bonitetnoj kući Companywall Business bonitetna ocena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocene.

Statična ocena se utvrđuje na osnovu pokazatelja uspešnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izveštaja.

Dinamična ocena predstavlja promenljivu vrednost koju modifikuju varijabilni faktori kao što su:

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt učesnik
  • Poreska i druga dugovanja
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru

Bonitetna ocena omogućava brže, jednostavnije i efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnog partnera, analize konkurencije i procene rizika, a takođe predstavlja i podršku u postupku kvalitativne analize specifičnosti pojedinačnog privrednog društva.

Bonitetna ocena je neophodan ekonomski instrument koji se koristi u savremenom poslovnom svetu kao verodostojni rejting pozicija poslovanja kompanije.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetna kuća CompanyWall Business razvrstava potencijalne saradnike i konkurentske kompanije u različite bonitetne razrede na osnovu njihove bonitetne ocene i na taj način unosi red i visok nivo sigurnosti na srpsko poslovno tržište.

CompanyWall pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija klijenata zasnovana je na karakteristikama koje su nevidljive oku prosečnog promatrača.

Sertifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da poslovni subjekti sa bonitetnom ocenom izvrsnosti posluju uspešno i uživaju poverenje poslovnog sveta, a dodeljuje se samo poslovnim subjektima koji su ocenjeni najvišim bonitetnim ocenama AAA, AA+ i A+

Sertifikat bonitetne izvrsnosti utiče pozitivno na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspešnog poslovanja kompanije.

Dinamika savremenog tržista nameće klijentima tempo u kojem odluke moraju biti donešene "preko noći". CompanyWall sertifikat bonitetne izvrsnosti

Bonitetni razredi


Bonitetna ocena AAA
Izuzetno visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocena AAA svrstava poslovni subjekt u najviši bonitetni razred i utvrđuje se malom broju kompanija koje su superiorne u svojim oblastima poslovanja.

AAA bonitetna ocena je uverenje da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocena je dokaz izvrsnog poslovanja i automatski znači da kompanija nikada nije bila u blokadi tj. da redovno izvršava sve svoje obaveze.

Kompanije koje dobiju AAA bonitetnu ocenu, odlikuje besprekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocena je nedvosmislena potvrda stabilnosti kompanije i kvaliteta poslovanja.

Kompanija koja je ocenjena najvišom bonitetnom ocenom AAA je pouzdan i idealan poslovni partner.

Bonitetna ocena AA+
Veoma visoka kreditna sposobnost, veoma nizak kreditni rizik.

Bonitetna ocena AA+ stoji rame uz rame uz najvišu ocenu. Ovo znači da je kompanija pouzdana i stabilna.

Nešto slabije rangiranje često je posledica kraćeg perioda poslovanja, ili ukazuje na periodično povećanje rashoda u odnosu na kvartalne prihode. U slučaju kompanija ocenjenih AA+ bonitetnom ocenom, ovakav disbalns je trenutnog karaktera, i ne dovodi u pitanje efikasnost poslovanja kompanije.

Prema našem desetogodišnjem iskustvu, bonitetna ocena AA+ u više od 67% slučajeva u sledećem godišnjem prikazu prelazi u AAA bonitetnu ocenu.

Do tog "fenomena" dolazi jer se povećani rashodi sa neophodne vremenske distance pokazuju kao trenutni, a tendencija rasta kao konstanta.

Saradnja sa AA+ kompanijom daleko je od zone rizika, jer ova bonitetna ocena potvrđuje visoke standarde uspešnog poslovanja i visok nivo kreditne sposobnosti.

Bonitetna ocena A
Visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, nizak kreditni rizik.

Firma koja je zaslužila bonitetnu ocenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti.

S takvim preduzećem ostale firme mogu kvalitetno i uspešno da sarađuju, a uspešno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.

Nešto slabija ocena je dodeljena ovim firmama zbog poslovanja u prošlosti ili kada je reč o mladoj firmi, ali ipak ona je sada pouzdan poslovni partner.

Bonitetna ocena BBB
Sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.

Kompanija posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima poteškoće sa likvidnošću.

Kada kompaniju ocenjenu BBB bonitetnom ocenom odaberete za poslovnog partnera, saradnika ili klijenta, neophodno je da povećate oprez.

Ovakve kompanije uprkos finansijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja. Ova bonitetna ocena svojstvena je kompanijama u procesu restrukturiranja.

Bonitetna ocena CCC
Loša sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, veoma visok kreditni rizik.

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati.

Verovatnoća blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo izvesna u naredne dve godine.

Bonitetna ocena -
Bez bonitetne ocene

Bonitetnu ocenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o privrednom subjektu.

To znači da je privredni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvek nije podneo godišnji finansijski izveštaj.

Metodologija bonitetnih razreda

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta.

Metodologiju na osnovu koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovu dostavljenje dokumentacije koju pripremaju finansijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda.

Iako prikupljeni finansijski podaci u velikoj meri zavise od nivoa na kom klijent sarađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza.

U nastavku možete da pogledate detaljniji prikaz metodologije na osnovu koje se izračunava bonitetni razred.

Metodologija bonitetnih razreda

CompanyWall Business konkurentnost - najpreciznija bonitetna ocena

Savremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opše utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova sertifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izveštaj nepreciznim.

Usled ovakvih okolnosti firme su postale oprezne pri donošenju odluke kom "ocenjivaču" će pokloniti svoje poverenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocene koristi metodologija ustanovljena na osnovu najpreciznijih finansijskih i drugih ekonomskih činioca, bonitetna ocena dobrim delom predstavlja i mišljenje.

Iako su to mišljenja stručnjaka i finansijskih analitičara, ona u određenoj meri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardizovanih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj meri otvoren za proizvoljnije interpretacije.

Globalni i lokalni politički činioci i finansijski uslovi su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocene čini spekulativnim.

Bonitetna kuća CompanyWall, da bi minimizirala neizvesnost i povećala objektivnost i pouzdanost bonitetne ocene, zasniva svoju metodologiju rejtinga na jedinstvenoj kombinaciji objektivne brojčane analize i subjektivnih mišljenja stručnjaka. Ovakav način rada pokazao se najučinkovitijim i ustanovljen je na osnovi rada najvećih svetskih bonitetnih kuća.

Nezavisna bonitetna kuća CompanyWall Business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture finansijskih podataka u Srbiji. Popularnost bonitetnog ocenjivanja proizilazi iz jednostavnosti gde se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Sertifikacija i bonitetni izveštaji doprinose razvoju finansijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg finansijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da tačnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi.

Privredni subjekti, firme i institucije se oslanjaju na podatke, ocene i sertifikaciju koju za njih vrši CompanyWall Business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i finansijskih proizvoda koji zavise od finansijske sposobnosti partnera i verovatnoće neizvršenja.

Uvažavajući ove činjenice, firme koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele da zahtevaju finansijsku analizu svog poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogućnosti.

Bonitetna ocena CompanyWall

Bonitetna ocena

Skup standardizovanih podataka koji obuhvata kompletno poslovanje poslovnog subjekta

Finansijski asistent bonitetne kuce CompanyWall

Finansijski asistent

Uvid u kompletne finansijske podatke kompanije kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera

Bonitetni izveštaj CompanyWall

Bonitetni izveštaj

Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju kompanije

Sertifikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall Business

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspešnosti kompanije i njegovom sigurnom poslovanju