BONITETNA OCENA


Bonitetne ocene su neophodan ekonomski instrument koji se primenjuje u savremenom poslovnom svetu i koriste se kao verodostojna provera celokupnog poslovanja privrednog subjekta. Omogućavaju brže i jednostavnije donošenje poslovnih odluka pri izboru poslovnog partnera, analize konkurencije i procene rizika. Predstavljaju podršku u postupku finansijske analize pojedinačnog poslovnog društva. 

Bonitetna ocena je skup jasno standardizovanih i objektizovanih podataka koji obuhvataju celokupno poslovanje privrednog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije koja obuhvata finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini, ustanovljenu po ugledu na najveće svetske bonitetne kuće. 

U bonitetnoj kući Companywall business bonitetna ocena predstavlja kombinaciju statične i dinamične ocene. 

Statična ocena se utvrđuje na osnovu pokazatelja uspešnosti i likvidnosti iz godišnjeg izveštaja. Dinamična ocena predstavlja promenljivu vrednost koju modifikuju varijabilni faktori, kao što su: 

  • Vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi 
  • Broj i ishod sudskih postupaka u kojima subjekt učestvuje 
  • Porezna i druga dugovanja 
  • Glavna i sporedna delatnost
  • Likvidnost
  • Odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru 

 

aaa

aa+

a+

BBB

ccc

Bonitetna kuća CompanyWall business razvrstava potencijalne saradnike i konkurentske firme u različite bonitetne razrede na osnovu njihove bonitetne ocene i na taj način unosi red i visok stepen sigurnosti na srpsko poslovno tržište. CompanyWall business pruža klijentima gotovu klasifikaciju koja precizno razdvaja pouzdane od nepouzdanih partnera. Klasifikacija se zasniva na karakteristikama koje su nevidljive oku prosečnog posmatrača. 

Sertifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja garanciju pouzdanosti da privredni subjekti sa odličnom bonitetnom ocenom posluju uspešno i uživaju poverenje poslovnog sveta. Sertifikat se dodeljuje  samo privrednim subjektima koji su ocenjeni najvišim bonitetnim ocenama AAA,AA+ i A+. Sertifikat predstavlja validan dokaz da firme sa najboljom bonitetnom ocenom posluju uspešno i uživaju poverenje. Takođe, pozitivno utiče na poziciju pojedinačnog poslovnog subjekta na tržištu jer predstavlja realan odraz i pisanu potvrdu uspešnog rada. 


Izuzetno visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, minimalan kreditni rizik.

Bonitetna ocena AAA svrstava poslovne subjekte u najviši bonitetni razred i dodeljuje se malom broju firmi koje su superiorne u svim područjima poslovanja. 

Ova ocena je dokaz da privredni subjekt posluje bez poteškoća i komplikacija u dužem vremenskom periodu.

AAA ocena je dokaz  izvrsnog poslovanja i automatski znači da firma  nikada nije bila u blokadi, odnosno da redovno izvršava sve svoje obaveze. 

Firme koje su ocenjene bonitetnom ocenom AAA odlikuje besprekorna solventnost i poslovna efikasnost. Ova ocena je nedvosmislena potvrda stabilnosti firme i kvaliteta poslovanja i označena je kao pouzdan i idealan poslovni partner. 

Veoma visoka kreditna sposobnost, nizak kreditni rizik.

Ocena AA+ stoji rame uz rame s najvišim bonitetnim ocenama. Ova ocena znači da je firma pouzadna i stabilna. 

Nešto slabiji rang je posledica vremenski kraćeg perioda poslovanja i označava da je firma još uvek relativno nova na tržištu, što ne umanjuje efikasnost njenog poslovanja. 

Saradnja s firmom koja je ocenjena AA+ bonitetnom ocenom ne predstavlja rizik, jer zadovoljava sve visoke kriterijume uspešnog poslovanja. 

aa+

Visoka sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, nizak kreditni rizik.

Firma koja ima bonitetnu ocenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znake rizičnog poslovanja u budućnosti

S takvim preduzećem ostale firme mogu da sarađuju bez straha, a uspešno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti. 

Nešto slabija ocena je ovim firmama dodeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je reč o mladoj firmi, koja nije dugo na tržištu, ali posluje pouzdano. 

a+

Sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.

Kada firmu ocenjenu bonitetnom ocenom BBB odaberete za poslovnog partnera, saradnika ili klijenta, važno je da poslujete opreznije. 

Firma posluje zadovoljavajuće, ali ponekad ima teškoća s likvidnošću. Ovakve firme uprkos finansijskoj nestabilnosti i ugroženosti imaju mogućnost napretka i ozdravljenja. 

BBB

Loša sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, veoma visok kreditni rizik. 

Preduzeće posluje rizično i u budućnosti neće opstati. 

Verovatnoća blokade, stečaja ili likvidacije je gotovo neizvesna u naredne dve godine. 

ccc

Bonitetnu ocenu nije moguće utvrditi jer ne postoji dovoljno podataka o poslovnom subjektu. To znači da je poslovni subjekt nov na tržištu, odnosno osnovan je u tekućoj godini i još uvek nije podneo godišnji finansijski izveštaj. 

none

Ova kategorija nastoji da objasni proces koji prethodi određivanju bonitetnog razreda za pojedinačnog klijenta. 

Metodologiju na osnovu koje se donosi odluka o bonitetnom razredu utvrđuje rejting komisija koju čine stručnjaci u svim relevantnim ekonomskim poljima. O svakoj analitičkoj kategoriji u okviru metodologije se raspravlja na osnovu dostavljenje dokumentacije koju pripremaju finansijski stručnjaci, da bi se na kraju glasanjem došlo do bonitetnog razreda. 

Iako prikupljeni finansijski podaci u velikoj meri zavise od nivoa na kom klijent sarađuje s rejting agencijom, metodologija podrazumeva širok proces čime se osigurava sveobuhvatna analiza. 

U nastavku možete da pogledate detaljniji prikaz metodologije na osnovu koje se izračunava bonitetni razred. 

METODOLOGIJA


CompanyWall business konkurentnost - najpreciznija bonitetna ocena 

Savremeno tržište nameće potrebu za pouzdanim informacijama o poslovanju privrednih subjekata, što je dovelo do pojave brojnih bonitetnih kuća. Iako većina njih koristi opše utvrđena pravila za svrstavanje klijenata u bonitetne razrede, mnoge od njih su proglašene nepouzdanim, njihova sertifikacija klijenata upitnom, a bonitetni izveštaj nepreciznim. 

Usled ovakvih okolnosti firme su postale oprezne pri donošenju odluke kom "ocenjivaču" će pokloniti svoje poverenje. Iako se za izračunavanje bonitetne ocene koristi metodologija ustanovljena na osnovu najpreciznijih finansijskih i drugih ekonomskih činioca, bonitetna ocena dobrim delom predstavlja i mišljenje. 

Iako su to mišljenja stručnjaka i finansijskih analitičara, ona u određenoj meri ipak ostaju neprecizna. Zbog subjektivnog pristupa i odsustva standardizovanih podataka koji se mogu podvrgnuti strogim statističkim analizama, kreditni rejting poslovnih subjekata ostaje u određenoj meri otvoren za proizvoljnije interpretacije. 

Globalni i lokalni politički činioci i finansijski uslovi su teško predvidivi, što određivanje bonitetne ocene čini spekulativnim. 

Nezavisna bonitetna kuća CompanyWall business ima važnu ulogu u uspostavljanju stabilne i objektivne arhitekture finansijskih podataka u Srbiji. Popularnost bonitetnog ocenjivanja proizilazi iz jednostavnosti gde se brojni podaci predstavljaju jednim simbolom. Sertifikacija i bonitetni izveštaji doprinose razvoju finansijskog tržišta i značajni su za lakšu orijentaciju i određivanje preciznijeg finansijskog stanja u zemlji. Od velike su pomoći i investitorima da tačnije sagledaju kako stabilne, tako i nesigurnije strane ekonomske strukture u državi. 

Privredni subjekti, firme i institucije se oslanjaju na podatke, ocene i sertifikaciju koju za njih vrši CompanyWall business, a značaj naše bonitetne kuće povećan je pojavom velikog broja kreditnih derivata i drugih finansijskih proizvoda koji zavise od finansijske sposobnosti partnera i verovatnoće neizvršenja. 

Uvažavajući ove činjenice, firme koje posluju uz veće kreditne rizike su i same počele da zahtevaju finansijsku analizu svog poslovanja kako bi povećale svoj legitimitet i proširile investicijske mogućnosti.