Stečajevi


Matični broj
20160900
Poreski broj
104684839
Datum objave
20.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.15/2021
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20779039
Poreski broj
107311496
Datum objave
19.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St 59/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20404973
Poreski broj
105518754
Datum objave
15.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 58/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21354422
Poreski broj
110477928
Datum objave
14.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/21
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
21193119
Poreski broj
109492593
Datum objave
13.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 133/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08541264
Poreski broj
101451472
Datum objave
12.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.25/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21000680
Poreski broj
108442860
Datum objave
9.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.165/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08764280
Poreski broj
101966006
Datum objave
9.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-18/2021
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20532459
Poreski broj
106109873
Datum objave
8.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.101/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20382503
Poreski broj
105468269
Datum objave
8.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.71/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08804800
Poreski broj
103213123
Datum objave
1.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2021
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20313838
Poreski broj
105140903
Datum objave
1.7.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 114/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07392745
Poreski broj
100113213
Datum objave
30.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 2/21
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20681357
Poreski broj
106788498
Datum objave
29.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 98/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20898526
Poreski broj
107926892
Datum objave
29.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 8/2021
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20431741
Poreski broj
105659870
Datum objave
28.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 6/2021
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20080566
Poreski broj
104057657
Datum objave
23.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 53/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20596490
Poreski broj
106414309
Datum objave
23.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 103/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08545944
Poreski broj
100449972
Datum objave
21.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 52/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08788987
Poreski broj
102909873
Datum objave
21.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 31/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu