Stečajevi


Matični broj
20216182
Poreski broj
104746589
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07126417
Poreski broj
100939459
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 30/19
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08756210
Poreski broj
100496364
Datum objave
14.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 113/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08173419
Poreski broj
100510566
Datum objave
8.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21002780
Poreski broj
108454092
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17126431
Poreski broj
100809298
Datum objave
31.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
06387713
Poreski broj
101500407
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20227010
Poreski broj
104771523
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 31/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08674582
Poreski broj
101812365
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
06337503
Poreski broj
101139232
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21160695
Poreski broj
109317225
Datum objave
14.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.8/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20850949
Poreski broj
107683780
Datum objave
11.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 112/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08643954
Poreski broj
100637136
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20982896
Poreski broj
108357397
Datum objave
30.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17445057
Poreski broj
102281579
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.13/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
21327298
Poreski broj
110266580
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.55/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21262315
Poreski broj
109893460
Datum objave
27.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08668418
Poreski broj
100435060
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.111/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08813019
Poreski broj
103350425
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.90/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20290641
Poreski broj
105046706
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.102/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu