Stečajevi


Matični broj
21513342
Poreski broj
111630056
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 34/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07154402
Poreski broj
100367485
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08503168
Poreski broj
102072659
Datum objave
15.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 36/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21253219
Poreski broj
109846196
Datum objave
11.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20809396
Poreski broj
107469006
Datum objave
11.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 31/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21085421
Poreski broj
108876393
Datum objave
10.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-62/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08014558
Poreski broj
101917151
Datum objave
9.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20623381
Poreski broj
106528815
Datum objave
3.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 3/2023
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20946008
Poreski broj
108176466
Datum objave
3.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 28/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21107492
Poreski broj
108991222
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St 54/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20646381
Poreski broj
106622664
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 37/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20051329
Poreski broj
103944706
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2023
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21442887
Poreski broj
111211871
Datum objave
27.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21352250
Poreski broj
110457761
Datum objave
27.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 58/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20392258
Poreski broj
105468582
Datum objave
26.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 29/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20084260
Poreski broj
104068706
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 19/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17275208
Poreski broj
100474451
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21200085
Poreski broj
109540167
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20872306
Poreski broj
107787823
Datum objave
24.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 24/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
DUŽNIK
Matični broj
20719273
Poreski broj
106988340
Datum objave
21.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu