Stečajevi


Matični broj
20130296
Poreski broj
104411371
Datum objave
29.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.6/2021
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
21455628
Poreski broj
111286693
Datum objave
29.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 17/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20046520
Poreski broj
103896607
Datum objave
26.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.19/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20244801
Poreski broj
104807738
Datum objave
26.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.22/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20263415
Poreski broj
104880553
Datum objave
23.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.20/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08177384
Poreski broj
100844786
Datum objave
22.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.8/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08815119
Poreski broj
103381891
Datum objave
22.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08815917
Poreski broj
103416069
Datum objave
22.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 26/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20801140
Poreski broj
107431097
Datum objave
21.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 30/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21068357
Poreski broj
108791902
Datum objave
20.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 27/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08017034
Poreski broj
102887796
Datum objave
20.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2021
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20590033
Poreski broj
106385626
Datum objave
20.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.1/2021
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20594748
Poreski broj
106407490
Datum objave
20.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.11/2021
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20428660
Poreski broj
105641977
Datum objave
20.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 50/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08744556
Poreski broj
100752696
Datum objave
19.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. sT. 23/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21085464
Poreski broj
108876465
Datum objave
19.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08254591
Poreski broj
101634516
Datum objave
15.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 24/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20045426
Poreski broj
103941291
Datum objave
15.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 144/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07319924
Poreski broj
101114065
Datum objave
15.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20938307
Poreski broj
108139300
Datum objave
14.4.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 5/2021
Sud
Privredni sud u Somboru