Stečajevi


Matični broj
20837039
Poreski broj
107616227
Datum objave
15.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 10/2021
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07110839
Poreski broj
100494024
Datum objave
15.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2021
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21132489
Poreski broj
109147081
Datum objave
12.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2021
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21398942
Poreski broj
110893680
Datum objave
8.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 4/21
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07605447
Poreski broj
101778251
Datum objave
8.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 8/2021
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
06636110
Poreski broj
101510241
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 23/2021
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21470368
Poreski broj
111367936
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 68/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20859016
Poreski broj
107722691
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 71/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08656908
Poreski broj
102072329
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 38/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20879254
Poreski broj
107831287
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21331775
Poreski broj
110292469
Datum objave
7.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 70/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08254664
Poreski broj
100751896
Datum objave
5.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 44/2017
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21086720
Poreski broj
108883075
Datum objave
5.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 17/2021
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20872616
Poreski broj
107787761
Datum objave
4.10.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 73/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08508950
Poreski broj
101634653
Datum objave
30.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 68/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21316946
Poreski broj
110207529
Datum objave
30.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 180/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21016829
Poreski broj
108526822
Datum objave
30.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 67/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20815990
Poreski broj
107502133
Datum objave
29.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-164/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20607939
Poreski broj
106467433
Datum objave
28.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 14/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17566415
Poreski broj
100045838
Datum objave
27.9.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 166/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu