Stečajevi


Matični broj
20825723
Poreski broj
107555231
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20311703
Poreski broj
105127944
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 23/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20420898
Poreski broj
105615352
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20706872
Poreski broj
106924042
Datum objave
17.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 3/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21121100
Poreski broj
109064235
Datum objave
12.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20719052
Poreski broj
106987324
Datum objave
9.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 1/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08817308
Poreski broj
103423919
Datum objave
8.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 3/21
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20743794
Poreski broj
107111495
Datum objave
5.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 13/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17164872
Poreski broj
100210819
Datum objave
5.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 212/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17585754
Poreski broj
103575917
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 4/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17535366
Poreski broj
103228670
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 214/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21020923
Poreski broj
108544752
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 161/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20658509
Poreski broj
106680797
Datum objave
3.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 201/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17515942
Poreski broj
103131033
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 221/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20435755
Poreski broj
105675829
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 158/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20979518
Poreski broj
108340285
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 160/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20194570
Poreski broj
104616250
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 3/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08166625
Poreski broj
100263461
Datum objave
1.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 1/2021
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21239089
Poreski broj
109766635
Datum objave
29.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 188/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20836849
Poreski broj
107613876
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 3/2021
Sud
Privredni sud u Čačku