Stečajevi


Matični broj
20332522
Poreski broj
105234855
Datum objave
16.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-128/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20635720
Poreski broj
106583411
Datum objave
12.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.23/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20400307
Poreski broj
105511564
Datum objave
5.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20005831
Poreski broj
103714855
Datum objave
5.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.1/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07574363
Poreski broj
101792832
Datum objave
30.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 241/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20229691
Poreski broj
104824667
Datum objave
30.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St. 130/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17869051
Poreski broj
108584296
Datum objave
29.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08255580
Poreski broj
101980889
Datum objave
28.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 109/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08582505
Poreski broj
101632514
Datum objave
27.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 140/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08660271
Poreski broj
100723368
Datum objave
27.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 136/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20935308
Poreski broj
108122832
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 134/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21114880
Poreski broj
109031281
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 127/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21091928
Poreski broj
108910775
Datum objave
19.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 129/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08750017
Poreski broj
101643927
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 119/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20966394
Poreski broj
108274851
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St-19/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20216182
Poreski broj
104746589
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07126417
Poreski broj
100939459
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 30/19
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08756210
Poreski broj
100496364
Datum objave
14.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 113/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08173419
Poreski broj
100510566
Datum objave
8.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21002780
Poreski broj
108454092
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Čačku