Stečajevi


Matični broj
21520357
Poreski broj
111673280
Datum objave
28.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 7/2022
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08247706
Poreski broj
100450632
Datum objave
28.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 33/2022
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21270164
Poreski broj
109934619
Datum objave
27.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2022
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20721723
Poreski broj
107003271
Datum objave
27.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 2/2022
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08610797
Poreski broj
100735159
Datum objave
26.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 95/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08041784
Poreski broj
101696406
Datum objave
26.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.83/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20573147
Poreski broj
106298161
Datum objave
21.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.7/2022
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
17232355
Poreski broj
101736585
Datum objave
21.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 216/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06969631
Poreski broj
100212669
Datum objave
20.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 51/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20373563
Poreski broj
105434001
Datum objave
19.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2022
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17028685
Poreski broj
101094013
Datum objave
18.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 16/2022
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20902108
Poreski broj
107945697
Datum objave
15.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.34/2022
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06493866
Poreski broj
100437491
Datum objave
14.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 3/2022
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17506943
Poreski broj
103007205
Datum objave
13.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 4/2022
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17352075
Poreski broj
100124255
Datum objave
12.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 16/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21474851
Poreski broj
111394244
Datum objave
11.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 26/2022
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17481614
Poreski broj
102822538
Datum objave
11.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 2/2022
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07447159
Poreski broj
100063287
Datum objave
8.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.60/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21371998
Poreski broj
110648206
Datum objave
8.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 2/2022
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08810095
Poreski broj
103292860
Datum objave
7.4.2022.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 14/2022
Sud
Privredni sud u Subotici