Saradnja sa Agencijom za privredne registre - APR

Dužnosti Agencije za registre u svakoj državi su skupljanje, strukturiranje i obrađivanje finansijskih izveštaja svih preduzeća. U Srbiji je za to nadležna Agencija za privredne registre - APR.

U firmi Companywall d.o.o. svesni smo toga da su pouzdani podaci preuzeti iz zvaničnih izvora, temelj za dobru finansijsku analizu, preračun i kvalitetnu metodologiju.

Upravo zbog toga, firma Companywall d.o.o. je u svakoj državi ostvarila saradnju s nacionalnim registrima, a sve sa ciljem dostavljanja korisnicima vrlo pouzdanih informacija o poslovanju određenog poslovnog subjekta.

Saradnja sa registrom temelji se na sklopljenom ugovoru o preuzimanju podataka, gde su jasno naznačene svrhe u koje kupac može da koristi podatke, koje podatke kupuje, te koja je njihova svrha.

Uvereni smo da su podaci koji su preuzeti iz Državnog registra najpouzdaniji te najtačniji. Ono što je bitno naglasiti je to da 1/5 preduzeća tokom godine ispravlja svoje finansijske izveštaje, a jedini način da budemo ažurni i precizni u objavljivanju podataka, jeste da ih preuzimamo iz zvaničnih izvora.

U firmi Companywall d.o.o. svesni smo toga da su pouzdani podaci preuzeti iz zvaničnih izvora, temelj za dobru finansijsku analizu, preračun i kvalitetnu metodologiju.

Ugovor o saradnji

Firma Companywall d.o.o. u Srbiji godinama sarađuje s APR-om. Uspešna saradnja traje od početka pokretanja finansijskog asistenta Companywall Business 2016. godine, pa sve do danas.

Agencija APR je dužna da korisniku usluga Companywall, u skladu sa ugovorom, isporuči izvod baze podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za tekuću godinu i naredne izveštajne godine, privrednih društava, zadruga, ustanova koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, i preduzetnika, koji su kao potpuni i računski tačni upisani u Registar finansijskih izveštaja, u skladu s propisima (u daljem tekstu: baza podataka). Baza podataka obuhvata sve podatke iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji su iskazani u predmetnim finansijskim izveštajima, kao i osnovne identifikacione podatke (poslovno ime, sedište i matični broj) o obveznicima na koje se ti izveštaji odnose. Baza podataka obuhvata i podatke o veličini za tekuću i narednu poslovnu godinu, broju zaposlenih, šifre i opise pretežne delatnosti, kao i šifre opštine na kojoj se nalazi sedište obveznika na koje se finansijski izveštaji odnose. Bazu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za tekuću godinu, korisnik usluga preuzima neposredno na osnovu ovog ugovora, a u skladu sa uslovima iz tog ugovora, a za naredne izveštajne godine na osnovu posebnog zahteva.

U cilju realizacije ugovora, Agencija (APR) se obavezuje da sačini inicijalni izvod baze podataka, koji obuhvata podatke iz finansijskih izveštaja koji su obrađeni i javno objavljeni kao potpuni i računski tačni, kao i ostale podatke, sa stanjem na dan za koji se sporazumno opredele ugovorne strane. Agencija (APR) je dužna da pored inicijalnog izvoda, sačinjava i nedeljne izvode, koji obuhvataju podatke iz finansijskih izveštaja koji su obrađeni i javno objavljeni u toku te nedelje. Nedeljne izvode Agencija (APR) je dužna da sačinjava i isporučuje korisniku usluga sve do okončanja obrade finansijskihih izveštaja za određenu izveštajnu godinu.

Naknada ugovorne obaveze

Godina Cena
2024 1.089.577,80 RSD
2023 3.692.346,00 RSD
2022 5.421.559,20 RSD
2021 5.268.324,00 RSD
2020 4.943.850,20 RSD
2019 2.801.514,00 RSD
2018 2.707.658,00 RSD
2017 2.614.245,60 RSD
Pogledaj ugovor Br.: 08-3-39/17 »
Bonitetna ocena CompanyWall

Bonitetna ocena

Skup standardizovanih podataka koji obuhvata kompletno poslovanje poslovnog subjekta

Finansijski asistent bonitetne kuce CompanyWall

Finansijski asistent

Uvid u kompletne finansijske podatke kompanije kako bi razdvojili pouzdane od nepouzdanih partnera

Bonitetni izveštaj CompanyWall

Bonitetni izveštaj

Jednostavan i precizan uvid u najvažnije podatke o poslovanju kompanije

Sertifikat bonitetne izvrsnosti CompanyWall Business

Sertifikat bonitetne izvrsnosti

Potvrda bonitetne kuće CompanyWall o uspešnosti kompanije i njegovom sigurnom poslovanju