Stečajevi


Matični broj
08642095
Poreski broj
103599593
Datum objave
18.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 55/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08022836
Poreski broj
100731227
Datum objave
17.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 72/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08022836
Poreski broj
100731227
Datum objave
13.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 72/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20025719
Poreski broj
103837882
Datum objave
13.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 4/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06783791
Poreski broj
100664895
Datum objave
12.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 4/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08070008
Poreski broj
100737951
Datum objave
11.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 62/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17245368
Poreski broj
102211913
Datum objave
10.3.2020.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
4. St. 26/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20586435
Poreski broj
106367402
Datum objave
10.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 283/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20712180
Poreski broj
106949234
Datum objave
10.3.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
8 St 31/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20523859
Poreski broj
106049888
Datum objave
10.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-2/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20683015
Poreski broj
106797402
Datum objave
10.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 8/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
21312428
Poreski broj
110182031
Datum objave
9.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 21/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20726784
Poreski broj
107023028
Datum objave
9.3.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St 1/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20910925
Poreski broj
107987630
Datum objave
6.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 13/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07065434
Poreski broj
101280964
Datum objave
5.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 298/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20150041
Poreski broj
104419583
Datum objave
4.3.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St. 28/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21467910
Poreski broj
111354012
Datum objave
4.3.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
5. St. 2/2020
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20211806
Poreski broj
104665215
Datum objave
4.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 5/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20859377
Poreski broj
107723090
Datum objave
4.3.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4.St.16/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21052817
Poreski broj
108712588
Datum objave
4.3.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.1/2020
Sud
Privredni sud u Zaječaru