Stečajevi


Matični broj
20770996
Poreski broj
107265172
Datum objave
24.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 62/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17415280
Poreski broj
101954272
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 279/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08440930
Poreski broj
100729324
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 99/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21340111
Poreski broj
110344248
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 97/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20948485
Poreski broj
108187389
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
06418546
Poreski broj
100059537
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 282/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17418840
Poreski broj
100061373
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St 50/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20842431
Poreski broj
107641109
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20541482
Poreski broj
106140402
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 22/2019
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08823928
Poreski broj
103552134
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 25/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20639741
Poreski broj
106596440
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 40/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20436816
Poreski broj
105696322
Datum objave
19.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St. 51/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20943637
Poreski broj
108163760
Datum objave
18.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 4/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21258172
Poreski broj
109871343
Datum objave
18.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 4/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06023479
Poreski broj
101721636
Datum objave
15.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.239/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20199750
Poreski broj
104610592
Datum objave
15.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 93/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07390289
Poreski broj
100882152
Datum objave
15.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 44/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20824883
Poreski broj
107551857
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20824883
Poreski broj
107551857
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
21196932
Poreski broj
109516135
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Subotici