Stečajevi


Matični broj
20435313
Poreski broj
105754910
Datum objave
29.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 141/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08606277
Poreski broj
100462183
Datum objave
23.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 138/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130108
Poreski broj
100017297
Datum objave
22.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20975750
Poreski broj
108319770
Datum objave
22.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.ST-156/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08707723
Poreski broj
102098483
Datum objave
21.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 133/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17034294
Poreski broj
101122395
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 1/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17564579
Poreski broj
103443451
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 257/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07219016
Poreski broj
100569017
Datum objave
18.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 9/2018
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20434082
Poreski broj
105674057
Datum objave
16.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 131/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07659610
Poreski broj
100966269
Datum objave
15.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 19/2018
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20735813
Poreski broj
107067443
Datum objave
3.1.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07910665
Poreski broj
100282318
Datum objave
27.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St 211/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06933327
Poreski broj
100002452
Datum objave
25.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.121/2017
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20424257
Poreski broj
105619879
Datum objave
24.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 237/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20481013
Poreski broj
105887225
Datum objave
21.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-232/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20230509
Poreski broj
104752337
Datum objave
21.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-227/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20954990
Poreski broj
108220808
Datum objave
20.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9-St-200/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17511076
Poreski broj
103057013
Datum objave
18.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 215/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20197358
Poreski broj
104626884
Datum objave
18.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 196/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17439731
Poreski broj
103040917
Datum objave
17.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 23/2018
Sud
Privredni sud u Čačku