Stečajevi


Matični broj
21160695
Poreski broj
109317225
Datum objave
14.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.8/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20654775
Poreski broj
106661918
Datum objave
12.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 8/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20850949
Poreski broj
107683780
Datum objave
11.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 112/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08643954
Poreski broj
100637136
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21031640
Poreski broj
108598520
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 124/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06749666
Poreski broj
100036572
Datum objave
7.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-87/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20141000
Poreski broj
104313382
Datum objave
5.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 152/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20529580
Poreski broj
106083646
Datum objave
3.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 7/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17853716
Poreski broj
108431306
Datum objave
3.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 69/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21076902
Poreski broj
108833988
Datum objave
31.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20997206
Poreski broj
108427081
Datum objave
30.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.18/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20902949
Poreski broj
107949686
Datum objave
30.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20982896
Poreski broj
108357397
Datum objave
30.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
21272051
Poreski broj
109944055
Datum objave
29.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 85/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17445057
Poreski broj
102281579
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.13/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
21327298
Poreski broj
110266580
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.55/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21262315
Poreski broj
109893460
Datum objave
27.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20478055
Poreski broj
105895330
Datum objave
27.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-90/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17083392
Poreski broj
101719882
Datum objave
24.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St 49/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17139908
Poreski broj
100299399
Datum objave
24.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 14/20
Sud
Privredni sud u Valjevu