Stečajevi


Matični broj
08660271
Poreski broj
100723368
Datum objave
27.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 136/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20978732
Poreski broj
108336278
Datum objave
26.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21315907
Poreski broj
110202033
Datum objave
26.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
27001726
Poreski broj
108334107
Datum objave
23.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 22/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17361082
Poreski broj
100544269
Datum objave
23.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07818475
Poreski broj
101734414
Datum objave
22.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 110/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07894163
Poreski broj
100121377
Datum objave
22.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 135/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20719796
Poreski broj
106991538
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20935308
Poreski broj
108122832
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 134/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21114880
Poreski broj
109031281
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 127/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20292016
Poreski broj
105005003
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 135/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08265232
Poreski broj
101830166
Datum objave
19.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
21091928
Poreski broj
108910775
Datum objave
19.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 129/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20629363
Poreski broj
106550970
Datum objave
16.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 125/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17287460
Poreski broj
100521179
Datum objave
15.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08805890
Poreski broj
103225659
Datum objave
15.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 38/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20636734
Poreski broj
106586536
Datum objave
15.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 36/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20287551
Poreski broj
104995310
Datum objave
14.10.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St. 133/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20424621
Poreski broj
105613443
Datum objave
14.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 223/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21356085
Poreski broj
110497518
Datum objave
13.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 130/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu