Stečajevi


Matični broj
07131208
Poreski broj
100374087
Datum objave
5.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St br. 43/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07131208
Poreski broj
100374087
Datum objave
5.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St br. 43/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08067350
Poreski broj
100556176
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
ST. 57/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08067350
Poreski broj
100556176
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST. 57/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07647565
Poreski broj
102221793
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07647565
Poreski broj
102221793
Datum objave
2.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043248
Poreski broj
100867434
Datum objave
1.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10/2009
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08043248
Poreski broj
100867434
Datum objave
1.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
40087
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08003777
Poreski broj
100700675
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.16/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08003777
Poreski broj
100700675
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.16/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08015970
Poreski broj
100516345
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 31/2010 veza 15/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08015970
Poreski broj
100516345
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 31/2010 veza 15/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17269011
Poreski broj
100002485
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 62/2014
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17269011
Poreski broj
100002485
Datum objave
29.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 62/2014
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07679696
Poreski broj
101119908
Datum objave
28.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 21/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20059389
Poreski broj
103950840
Datum objave
25.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.28/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17023110
Poreski broj
101392444
Datum objave
25.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 57/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07172281
Poreski broj
100355834
Datum objave
25.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
X St.37/2009
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07172281
Poreski broj
100355834
Datum objave
25.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
X St.37/2009
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07005741
Poreski broj
100289854
Datum objave
24.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St.208/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu