Stečajevi


Matični broj
08071241
Poreski broj
100964669
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08071241
Poreski broj
100964669
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07289545
Poreski broj
101324353
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.28/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07289545
Poreski broj
101324353
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.31/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07012403
Poreski broj
100039374
Datum objave
5.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 206/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07012403
Poreski broj
100039374
Datum objave
5.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 206/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17512200
Poreski broj
103067999
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
XIII St 77/09
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07186797
Poreski broj
100324862
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
47/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07186797
Poreski broj
100324862
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
47/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08230471
Poreski broj
101660332
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 21/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08230471
Poreski broj
101660332
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 21/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07314043
Poreski broj
101587305
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
V St. 26/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07314043
Poreski broj
101587305
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
V St. 26/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07340125
Poreski broj
101191700
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
ST br. 31/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07340125
Poreski broj
101191700
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST br. 31/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07390157
Poreski broj
102135377
Datum objave
30.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I St.29/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07390157
Poreski broj
102135377
Datum objave
30.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I St.29/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07204914
Poreski broj
102600111
Datum objave
29.10.2009.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
St. 26/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
27009441
Poreski broj
112128500
Datum objave
28.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
V-St.97/09
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07236492
Poreski broj
100994561
Datum objave
28.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 211/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu