Stečajevi


Matični broj
06819397
Poreski broj
100899094
Datum objave
23.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.19/2009
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06819397
Poreski broj
100899094
Datum objave
23.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.19/2009
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06965954
Poreski broj
100006355
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6 St.200/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06965954
Poreski broj
100006355
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6 St.200/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07334796
Poreski broj
100333189
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.27/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07334796
Poreski broj
100333189
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.27/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08062005
Poreski broj
100965055
Datum objave
18.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
III St.14/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08062005
Poreski broj
100965055
Datum objave
18.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
III St.14/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
DUŽNIK
Matični broj
07173768
Poreski broj
100615629
Datum objave
13.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
49/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
DUŽNIK
Matični broj
07173768
Poreski broj
100615629
Datum objave
13.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
49/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07120800
Poreski broj
101198338
Datum objave
12.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St br. 64/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07120800
Poreski broj
101198338
Datum objave
12.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St br. 64/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17010859
Poreski broj
101192358
Datum objave
12.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 63/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07184522
Poreski broj
100981523
Datum objave
11.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07184522
Poreski broj
100981523
Datum objave
11.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
17235150
Poreski broj
100033720
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-96/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08026238
Poreski broj
101340177
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-17/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
DUŽNIK
Matični broj
27008232
Poreski broj
111512902
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-17/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07131496
Poreski broj
100374100
Datum objave
9.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 24/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07131496
Poreski broj
100374100
Datum objave
9.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 24/09
Sud
Privredni sud u Nišu