Stečajevi


Matični broj
08070091
Poreski broj
101981134
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
41/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08070091
Poreski broj
101981134
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
41/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238367
Poreski broj
100434840
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
40/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238367
Poreski broj
100434840
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
40/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238375
Poreski broj
100434882
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
42/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08238375
Poreski broj
100434882
Datum objave
14.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
42/10
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07166117
Poreski broj
102741256
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
30/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07166117
Poreski broj
102741256
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
30/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17119427
Poreski broj
101077205
Datum objave
11.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20148179
Poreski broj
104342013
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
XI St 44/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07096445
Poreski broj
100074051
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
65/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07096445
Poreski broj
100074051
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
65/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07096402
Poreski broj
101491850
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
66/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07096402
Poreski broj
101491850
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
66/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043086
Poreski broj
100982743
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08043086
Poreski broj
100982743
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 37/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20210389
Poreski broj
104699716
Datum objave
10.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br.29/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07314051
Poreski broj
100629963
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43003
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07314051
Poreski broj
100629963
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
25/09
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17253204
Poreski broj
100633684
Datum objave
9.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
43004
Sud
Privredni sud u Zaječaru