Stečajevi


Matični broj
20720158
Poreski broj
106994039
Datum objave
4.2.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 71/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20933771
Poreski broj
108113924
Datum objave
30.1.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 127/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08651418
Poreski broj
101657416
Datum objave
29.1.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 51/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20453621
Poreski broj
105749814
Datum objave
27.1.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 130/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08622736
Poreski broj
100733177
Datum objave
24.1.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 3/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07113706
Poreski broj
101227998
Datum objave
22.1.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 42/2019
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20393777
Poreski broj
105471553
Datum objave
11.12.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 272/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20678305
Poreski broj
106774886
Datum objave
9.12.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 15/2019
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08654964
Poreski broj
100277385
Datum objave
7.11.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 119/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20669420
Poreski broj
106733790
Datum objave
5.11.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 106/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08210250
Poreski broj
100852390
Datum objave
31.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 61/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20013494
Poreski broj
103821423
Datum objave
29.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-22/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20883863
Poreski broj
107854581
Datum objave
28.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 219/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20984198
Poreski broj
108363459
Datum objave
23.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 113/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17205927
Poreski broj
100251626
Datum objave
21.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 190/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08763941
Poreski broj
100453145
Datum objave
21.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 100/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20347015
Poreski broj
105254998
Datum objave
21.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 95/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20811455
Poreski broj
107480608
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.57/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20543043
Poreski broj
106148786
Datum objave
17.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.55/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
17048961
Poreski broj
101441893
Datum objave
16.10.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 23/19
Sud
Privredni sud u Valjevu