Stečajevi


Matični broj
08759600
Poreski broj
100845789
Datum objave
26.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 93/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08759600
Poreski broj
100845789
Datum objave
26.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 93/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08335532
Poreski broj
102713972
Datum objave
26.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
95/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08335532
Poreski broj
102713972
Datum objave
26.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
95/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08001022
Poreski broj
101161283
Datum objave
25.3.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
31/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08001022
Poreski broj
101161283
Datum objave
25.3.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
31/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07051212
Poreski broj
100269345
Datum objave
25.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
15. St.52/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07051212
Poreski broj
100269345
Datum objave
25.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
15. St.52/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07005725
Poreski broj
100000547
Datum objave
25.3.2010.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
15-ST-233/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08574715
Poreski broj
101355350
Datum objave
24.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
I St.55/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08574715
Poreski broj
101355350
Datum objave
24.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
I St.55/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07044577
Poreski broj
102200191
Datum objave
23.3.2010.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
6 St.215/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17262246
Poreski broj
102131382
Datum objave
22.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.46/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
27005896
Poreski broj
110182146
Datum objave
22.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.46/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07681585
Poreski broj
100776941
Datum objave
19.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
III St.40/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07681585
Poreski broj
100776941
Datum objave
19.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
III St.40/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07013990
Poreski broj
100825564
Datum objave
18.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6.St.207/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07013990
Poreski broj
100825564
Datum objave
18.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6.St.207/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07011377
Poreski broj
101952613
Datum objave
16.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
15. St.57/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07011377
Poreski broj
101952613
Datum objave
16.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
15. St.57/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu