Stečajevi


Matični broj
07216025
Poreski broj
100615774
Datum objave
13.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II St.52/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17397087
Poreski broj
102432473
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 74/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043906
Poreski broj
101980299
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
33/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08043906
Poreski broj
101980299
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
33/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
17433075
Poreski broj
102201452
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20382210
Poreski broj
105483811
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20138971
Poreski broj
104311330
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.40/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07413424
Poreski broj
102131964
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
St.41/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07203292
Poreski broj
100374837
Datum objave
1.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.38/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07203292
Poreski broj
100374837
Datum objave
1.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.38/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
27006787
Poreski broj
110812497
Datum objave
31.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 52/10
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
27002226
Poreski broj
108539481
Datum objave
31.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 52/10
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07374518
Poreski broj
100260196
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
IV St.25/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07374518
Poreski broj
100260196
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St.25/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
27000878
Poreski broj
107894329
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen - nastavljen nad stečajnom masom
Poziv na broj
St.67/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17466615
Poreski broj
102291732
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.67/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07744722
Poreski broj
100001982
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.264/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07744722
Poreski broj
100001982
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9.St.264/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08044767
Poreski broj
102083959
Datum objave
29.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
363/2011
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08044767
Poreski broj
102083959
Datum objave
29.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
363/2011
Sud
Privredni sud u Pančevu