Stečajevi


Matični broj
20290528
Poreski broj
105005999
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20290528
Poreski broj
105005999
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21353183
Poreski broj
110467289
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 23/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20230274
Poreski broj
104794081
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St 184/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21131873
Poreski broj
109142877
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 199/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07458118
Poreski broj
100045047
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 202/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07458118
Poreski broj
100045047
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 202/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20312602
Poreski broj
105179574
Datum objave
28.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 24/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17806939
Poreski broj
107249050
Datum objave
28.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 191/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08114714
Poreski broj
101564586
Datum objave
25.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 17/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07169248
Poreski broj
100110684
Datum objave
23.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 21/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08658218
Poreski broj
101084665
Datum objave
22.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08665893
Poreski broj
100742057
Datum objave
21.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 153/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20043008
Poreski broj
103870180
Datum objave
17.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 179/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17595814
Poreski broj
103705854
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 168/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17595814
Poreski broj
103705854
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 168/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20168757
Poreski broj
104466573
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 152/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08252769
Poreski broj
100734442
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 151/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08198748
Poreski broj
101270151
Datum objave
15.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 154/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20905433
Poreski broj
107960498
Datum objave
14.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 174/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu