Stečajevi


Matični broj
07018207
Poreski broj
101511814
Datum objave
23.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10 St. 202/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07334796
Poreski broj
100333189
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.27/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
06965954
Poreski broj
100006355
Datum objave
19.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6 St.200/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08062005
Poreski broj
100965055
Datum objave
18.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
III St.14/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
DUŽNIK
Matični broj
07173768
Poreski broj
100615629
Datum objave
13.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
49/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07120800
Poreski broj
101198338
Datum objave
12.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St br. 64/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17010859
Poreski broj
101192358
Datum objave
12.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 63/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07184522
Poreski broj
100981523
Datum objave
11.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
36/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
17235150
Poreski broj
100033720
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-96/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08026238
Poreski broj
101340177
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-17/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07131496
Poreski broj
100374100
Datum objave
9.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 24/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08071241
Poreski broj
100964669
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07289545
Poreski broj
101324353
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.28/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07012403
Poreski broj
100039374
Datum objave
5.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 206/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17512200
Poreski broj
103067999
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
XIII St 77/09
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07186797
Poreski broj
100324862
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
47/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08230471
Poreski broj
101660332
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 21/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07314043
Poreski broj
101587305
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
V St. 26/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07340125
Poreski broj
101191700
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST br. 31/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07390157
Poreski broj
102135377
Datum objave
30.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I St.29/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu