Stečajevi


Matični broj
20421177
Poreski broj
105602453
Datum objave
12.2.2010.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
St.35/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08744416
Poreski broj
100903968
Datum objave
11.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.26/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
06992226
Poreski broj
100704902
Datum objave
11.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.36/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17451430
Poreski broj
102328139
Datum objave
11.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 220/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07774516
Poreski broj
101149848
Datum objave
10.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.218/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08244731
Poreski broj
100959921
Datum objave
5.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 72/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08007101
Poreski broj
100640583
Datum objave
5.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.45/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08029148
Poreski broj
100988539
Datum objave
4.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.36/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08044341
Poreski broj
102059862
Datum objave
4.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.35/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08439443
Poreski broj
100466756
Datum objave
28.1.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
I St.45/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17533622
Poreski broj
103212655
Datum objave
28.1.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6. St. 127/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07174225
Poreski broj
100502603
Datum objave
27.1.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
59/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07152736
Poreski broj
101774332
Datum objave
20.1.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 32/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08620032
Poreski broj
101445819
Datum objave
15.1.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.69/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
17433130
Poreski broj
102201477
Datum objave
14.1.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
III St. 28/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17619942
Poreski broj
103693956
Datum objave
13.1.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.31/2009
Sud
Privredni sud u Kraljevu
DUŽNIK
Matični broj
08135495
Poreski broj
102060295
Datum objave
13.1.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 29/2009
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07221274
Poreski broj
102364975
Datum objave
30.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 26/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20423820
Poreski broj
105724700
Datum objave
30.12.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St.41/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08273405
Poreski broj
100849257
Datum objave
28.12.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 42/2009
Sud
Privredni sud u Subotici