Stečajevi


Matični broj
08026238
Poreski broj
101340177
Datum objave
10.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-17/2009
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07131496
Poreski broj
100374100
Datum objave
9.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 24/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08071241
Poreski broj
100964669
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
16/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07289545
Poreski broj
101324353
Datum objave
6.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.28/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07012403
Poreski broj
100039374
Datum objave
5.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St. 206/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17512200
Poreski broj
103067999
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
XIII St 77/09
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07186797
Poreski broj
100324862
Datum objave
4.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
47/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07314043
Poreski broj
101587305
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
V St. 26/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
08230471
Poreski broj
101660332
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 21/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07340125
Poreski broj
101191700
Datum objave
2.11.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST br. 31/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07390157
Poreski broj
102135377
Datum objave
30.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
I St.29/2009
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07236492
Poreski broj
100994561
Datum objave
28.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 211/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07160097
Poreski broj
101404538
Datum objave
27.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St. 27/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17466399
Poreski broj
102513899
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Posl. Br. I St.18/2009
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08175292
Poreski broj
100262508
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.12/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08147957
Poreski broj
100261724
Datum objave
26.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2009
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08071578
Poreski broj
101692597
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-31/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08265178
Poreski broj
100398215
Datum objave
23.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-27/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17043480
Poreski broj
101895470
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 61/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17129996
Poreski broj
100978286
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 30/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu