Stečajevi


Matični broj
17262246
Poreski broj
102131382
Datum objave
22.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.46/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07681585
Poreski broj
100776941
Datum objave
19.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
III St.40/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07013990
Poreski broj
100825564
Datum objave
18.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6.St.207/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07011377
Poreski broj
101952613
Datum objave
16.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
15. St.57/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08006202
Poreski broj
101050914
Datum objave
12.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.38/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07211511
Poreski broj
100952729
Datum objave
12.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.41/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17598325
Poreski broj
103739943
Datum objave
10.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 231/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08690316
Poreski broj
101843207
Datum objave
9.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II St.29/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07090781
Poreski broj
101722071
Datum objave
5.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
10.St.212/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07150539
Poreski broj
102135336
Datum objave
5.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.45/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07375166
Poreski broj
101259533
Datum objave
1.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.27/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17118862
Poreski broj
100924964
Datum objave
1.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
32/2010
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
17313649
Poreski broj
101525600
Datum objave
26.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.60/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08621713
Poreski broj
100238436
Datum objave
25.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 47/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07163517
Poreski broj
105776179
Datum objave
24.2.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
29/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17616862
Poreski broj
103622595
Datum objave
23.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.br. 70/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07284527
Poreski broj
100407578
Datum objave
22.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 10/2014 (St. 33/2010)
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20229446
Poreski broj
104742456
Datum objave
18.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.34/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17619438
Poreski broj
103687899
Datum objave
12.2.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 30/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
08208379
Poreski broj
100984103
Datum objave
12.2.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St.75/2010
Sud
Privredni sud u Subotici