Stečajevi


Matični broj
07277857
Poreski broj
100576194
Datum objave
19.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
III St.44/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07211422
Poreski broj
101008692
Datum objave
16.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
I St.35/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08262926
Poreski broj
101807497
Datum objave
15.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.99/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
27001670
Poreski broj
108324085
Datum objave
15.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
50/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
27003923
Poreski broj
109196977
Datum objave
15.4.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
St.103/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08043817
Poreski broj
101980258
Datum objave
15.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
34/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08004625
Poreski broj
100583079
Datum objave
15.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
33/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07216025
Poreski broj
100615774
Datum objave
13.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II St.52/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07215436
Poreski broj
101007036
Datum objave
13.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.48/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07120699
Poreski broj
101193633
Datum objave
13.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 72/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17397087
Poreski broj
102432473
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 74/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08043906
Poreski broj
101980299
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
33/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
17433075
Poreski broj
102201452
Datum objave
12.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20138971
Poreski broj
104311330
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.40/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20382210
Poreski broj
105483811
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07413424
Poreski broj
102131964
Datum objave
8.4.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
St.41/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07203292
Poreski broj
100374837
Datum objave
1.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.38/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
27002226
Poreski broj
108539481
Datum objave
31.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 52/10
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07374518
Poreski broj
100260196
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
IV St.25/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17466615
Poreski broj
102291732
Datum objave
30.3.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.67/2010
Sud
Privredni sud u Nišu