Stečajevi


Matični broj
27000592
Poreski broj
107674779
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4. St.355/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08647666
Poreski broj
100652699
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.416/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
27003664
Poreski broj
109039243
Datum objave
27.5.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
15. St. 2218/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08299528
Poreski broj
100263558
Datum objave
26.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.86/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07597053
Poreski broj
101272760
Datum objave
24.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St. 13/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
17037404
Poreski broj
101301715
Datum objave
21.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 745/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08159696
Poreski broj
100238581
Datum objave
21.5.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
2 St.59/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08045666
Poreski broj
101839884
Datum objave
18.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. Ct.39/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07665555
Poreski broj
101230252
Datum objave
14.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 726/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07137915
Poreski broj
100549272
Datum objave
14.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.35/2010
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07620667
Poreski broj
100979424
Datum objave
10.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St.82/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07192657
Poreski broj
101114240
Datum objave
10.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 42/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07112432
Poreski broj
105682506
Datum objave
6.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 49/2010
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07913672
Poreski broj
102520074
Datum objave
5.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
50. St. 3064/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
DUŽNIK
Matični broj
07112882
Poreski broj
105792140
Datum objave
4.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.ST.53/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20344504
Poreski broj
105252793
Datum objave
29.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.38/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07762763
Poreski broj
101994455
Datum objave
29.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31. St.281/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17306669
Poreski broj
100062956
Datum objave
27.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
15.St-209/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20449853
Poreski broj
105737941
Datum objave
27.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II St. 66/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08045160
Poreski broj
100912686
Datum objave
26.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
40/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu