Stečajevi


Matični broj
07192657
Poreski broj
101114240
Datum objave
10.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 42/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07112432
Poreski broj
105682506
Datum objave
6.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 49/2010
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07913672
Poreski broj
102520074
Datum objave
5.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
50. St. 3064/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07112882
Poreski broj
105792140
Datum objave
4.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.ST.53/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20344504
Poreski broj
105252793
Datum objave
29.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.38/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07762763
Poreski broj
101994455
Datum objave
29.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31. St.281/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17306669
Poreski broj
100062956
Datum objave
27.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
15.St-209/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20449853
Poreski broj
105737941
Datum objave
27.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
II St. 66/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08045160
Poreski broj
100912686
Datum objave
26.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
40/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08105600
Poreski broj
102270769
Datum objave
26.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
39/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08009864
Poreski broj
100915960
Datum objave
26.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
41/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
27005276
Poreski broj
109892543
Datum objave
23.4.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
I St.68/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20025166
Poreski broj
103846704
Datum objave
22.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 100/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08658897
Poreski broj
100556490
Datum objave
22.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 110/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08773521
Poreski broj
102462734
Datum objave
22.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.106/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08400857
Poreski broj
100556213
Datum objave
22.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 102/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07160852
Poreski broj
101337108
Datum objave
22.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.35/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07647549
Poreski broj
102221697
Datum objave
21.4.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 75/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17123149
Poreski broj
100808240
Datum objave
20.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
53/10
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07246919
Poreski broj
101327715
Datum objave
19.4.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
III St. 45/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru