Stečajevi


Matični broj
08786500
Poreski broj
102828625
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.1505/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08245410
Poreski broj
100017490
Datum objave
16.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.1 St.290/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17234340
Poreski broj
100053918
Datum objave
15.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
36-St-274/10
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20042125
Poreski broj
103891726
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
31. St-3909/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27000380
Poreski broj
107503968
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.2504/2012
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27004229
Poreski broj
109353788
Datum objave
14.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.57/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20079835
Poreski broj
104052098
Datum objave
11.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 747/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08061513
Poreski broj
101828386
Datum objave
11.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.89/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07128843
Poreski broj
105698711
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.3. St. 366/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08045771
Poreski broj
102072110
Datum objave
10.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.44/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17554743
Poreski broj
103365248
Datum objave
9.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.661/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08004307
Poreski broj
100263445
Datum objave
8.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 42/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08727503
Poreski broj
101566745
Datum objave
7.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.68/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
17393677
Poreski broj
100385173
Datum objave
4.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.971/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17393669
Poreski broj
100355795
Datum objave
4.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.970/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08789762
Poreski broj
102923797
Datum objave
3.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 512/2010
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07185057
Poreski broj
100370075
Datum objave
1.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.968/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08647666
Poreski broj
100652699
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.416/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
27000592
Poreski broj
107674779
Datum objave
28.5.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4. St.355/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27003664
Poreski broj
109039243
Datum objave
27.5.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
15. St. 2218/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu