Stečajevi


Matični broj
17223623
Poreski broj
101116707
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.119/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17265407
Poreski broj
101300601
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.63/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08179824
Poreski broj
101453353
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 275/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20082305
Poreski broj
104073881
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 210/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20013311
Poreski broj
103850189
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3.St.208/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07113293
Poreski broj
100899818
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.55/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17100785
Poreski broj
101495205
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.150/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
27005098
Poreski broj
109845353
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3 St.347/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07591535
Poreski broj
100074947
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
175/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
06865402
Poreski broj
100933671
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.116/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06994091
Poreski broj
101124532
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.103/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06787304
Poreski broj
100774681
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.4.St.375/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27001190
Poreski broj
108050970
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
3. St.395/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07279434
Poreski broj
100566231
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.394/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27001947
Poreski broj
108428556
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.63/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07293739
Poreski broj
100705719
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3. St.377/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
27000665
Poreski broj
107713711
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
1.St.91/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08342555
Poreski broj
101864857
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.52/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20199105
Poreski broj
104621089
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.191/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07665571
Poreski broj
100933132
Datum objave
30.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.249/2010
Sud
Privredni sud u Čačku