Stečajevi


Matični broj
07403828
Poreski broj
100898616
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.291/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08500274
Poreski broj
101965907
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-109/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08129649
Poreski broj
101841746
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.65/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07362943
Poreski broj
100930564
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.227/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08119015
Poreski broj
100928221
Datum objave
24.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.356/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07972474
Poreski broj
101265526
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.256/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17533568
Poreski broj
103195720
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.195/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20003731
Poreski broj
103733608
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.285/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
06063187
Poreski broj
101299844
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.237/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17032020
Poreski broj
101111899
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.289/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08057389
Poreski broj
102230544
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 469/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08038872
Poreski broj
100905263
Datum objave
23.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.333/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08674841
Poreski broj
100735183
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.405/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20287705
Poreski broj
104993162
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.691/2010
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07215207
Poreski broj
100375268
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.102/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
27003435
Poreski broj
108922376
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3. St.130/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08645892
Poreski broj
101557858
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St.367/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08057095
Poreski broj
101922232
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St.72/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08053219
Poreski broj
100452886
Datum objave
22.6.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.1.St.83/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08354901
Poreski broj
100463436
Datum objave
21.6.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2. St.374/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu