Stečajevi


Matični broj
08115907
Poreski broj
102273407
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
2. St.101/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07632231
Poreski broj
102330135
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.125/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08010056
Poreski broj
101238812
Datum objave
4.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.480/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08106380
Poreski broj
100583749
Datum objave
4.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
br.St.36/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
27005098
Poreski broj
109845353
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3 St.347/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17265407
Poreski broj
101300601
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.63/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07645295
Poreski broj
100894445
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.211/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17223623
Poreski broj
101116707
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.119/2010
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17005103
Poreski broj
100336881
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.119/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
06232515
Poreski broj
101195946
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St.322/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17100785
Poreski broj
101495205
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.150/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
07113293
Poreski broj
100899818
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
II St.55/2010
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08136556
Poreski broj
101409892
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
Br.2.St.261/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08184283
Poreski broj
102125162
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.92/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20082305
Poreski broj
104073881
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 210/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08179824
Poreski broj
101453353
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 275/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20013311
Poreski broj
103850189
Datum objave
2.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
3.St.208/2010
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
27000665
Poreski broj
107713711
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
1.St.91/2010
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07591535
Poreski broj
100074947
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
175/10
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08342555
Poreski broj
101864857
Datum objave
1.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St.52/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu