Stečajevi


Matični broj
07199317
Poreski broj
102442952
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
IV St.38/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
27001831
Poreski broj
108377785
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4.St.65/10
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07698046
Poreski broj
101792929
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
VI St.143/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08585458
Poreski broj
102083926
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.br.395/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
27001467
Poreski broj
108184722
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Poziv na broj
2.St.222/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08600449
Poreski broj
101702473
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.149/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08005826
Poreski broj
100495468
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.97/2010
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07659148
Poreski broj
101626098
Datum objave
7.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.285/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08087067
Poreski broj
101863334
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St. 338/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
07307438
Poreski broj
100314196
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
VI.St.45/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
27000851
Poreski broj
107883785
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
4.St.396/2010
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
07361173
Poreski broj
100917502
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
VI. St.80/2010
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08027404
Poreski broj
100661554
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.38/2010
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08006016
Poreski broj
102247103
Datum objave
6.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
Br.2.St.481/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08585296
Poreski broj
101084106
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
424/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
17120441
Poreski broj
101929023
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 127/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17446401
Poreski broj
102440060
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St.71/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07142498
Poreski broj
100970933
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IV St.37/2010
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
08056480
Poreski broj
100865449
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
2.St.281/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08426252
Poreski broj
102273232
Datum objave
5.7.2010.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
2.St.217/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu