Stečajevi


Matični broj
07042612
Poreski broj
101479554
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 61/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20312904
Poreski broj
105106322
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08329133
Poreski broj
101810610
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20837993
Poreski broj
107620507
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08657696
Poreski broj
101997449
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08637601
Poreski broj
100840475
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20364351
Poreski broj
105362707
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 104/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20067446
Poreski broj
104392977
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.105/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08346917
Poreski broj
100717706
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 60/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21195863
Poreski broj
109509269
Datum objave
29.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 53/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08440930
Poreski broj
100729324
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 99/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21340111
Poreski broj
110344248
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 97/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20948485
Poreski broj
108187389
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
06418546
Poreski broj
100059537
Datum objave
22.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 282/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20199750
Poreski broj
104610592
Datum objave
15.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 93/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07390289
Poreski broj
100882152
Datum objave
15.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 44/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20824883
Poreski broj
107551857
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20824883
Poreski broj
107551857
Datum objave
11.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20982721
Poreski broj
108357292
Datum objave
9.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 80/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21390143
Poreski broj
110816020
Datum objave
4.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Subotici