Stečajevi


Matični broj
21342602
Poreski broj
110360939
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 46/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08802025
Poreski broj
103875014
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 1/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20254831
Poreski broj
104848858
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 47/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20003162
Poreski broj
103692461
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 222/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21419486
Poreski broj
111055946
Datum objave
26.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 2/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21038946
Poreski broj
108635819
Datum objave
25.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 204/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20915978
Poreski broj
108012675
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 189/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21215864
Poreski broj
109642067
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 190/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21044113
Poreski broj
108664809
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 183/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20518421
Poreski broj
106058127
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 209/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07786093
Poreski broj
101743460
Datum objave
21.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 192/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21304441
Poreski broj
110136064
Datum objave
21.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 145/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20797096
Poreski broj
107411012
Datum objave
19.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 155/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08610177
Poreski broj
101690642
Datum objave
19.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 159/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21352799
Poreski broj
110462210
Datum objave
18.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 169/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06063349
Poreski broj
100112198
Datum objave
15.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 20/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20466928
Poreski broj
105826032
Datum objave
13.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 155/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06301797
Poreski broj
100213715
Datum objave
12.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 178/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20160543
Poreski broj
104431491
Datum objave
12.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 23/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21043109
Poreski broj
108658970
Datum objave
11.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 126/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu