Stečajevi


Matični broj
17449516
Poreski broj
102202871
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 7/2018
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17163035
Poreski broj
101823550
Datum objave
19.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.147/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17551728
Poreski broj
103318039
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 22/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17354078
Poreski broj
101833336
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 177/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20636238
Poreski broj
106580790
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-164/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06013155
Poreski broj
100171675
Datum objave
18.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.119/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20912766
Poreski broj
107999302
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 20/2018
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20500018
Poreski broj
105954877
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 94/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21118800
Poreski broj
109052130
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 187/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20406887
Poreski broj
105563401
Datum objave
17.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 27/2017
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07827164
Poreski broj
101783586
Datum objave
16.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2018
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08308861
Poreski broj
100455444
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 92/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20104937
Poreski broj
104159090
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 181/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17483633
Poreski broj
102882854
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 166/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20086319
Poreski broj
104184781
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.47/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20475072
Poreski broj
105866392
Datum objave
15.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 152/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08440905
Poreski broj
100016294
Datum objave
12.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 12/18
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08699658
Poreski broj
100729373
Datum objave
11.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 91/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07513437
Poreski broj
100161665
Datum objave
11.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St-171/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20012838
Poreski broj
103753247
Datum objave
8.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 93/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu