Stečajevi


Matični broj
07042612
Poreski broj
101479554
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 61/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20394447
Poreski broj
105488874
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 120/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20312904
Poreski broj
105106322
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08329133
Poreski broj
101810610
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20837993
Poreski broj
107620507
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08657696
Poreski broj
101997449
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08637601
Poreski broj
100840475
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21161543
Poreski broj
109323346
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.16/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08180504
Poreski broj
101451384
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.100/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17259938
Poreski broj
100619672
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20975598
Poreski broj
108319122
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 18/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08236593
Poreski broj
100838451
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 67/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21156833
Poreski broj
109294862
Datum objave
8.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 7/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
06827772
Poreski broj
101908134
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 11/2018
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20364351
Poreski broj
105362707
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 104/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20067446
Poreski broj
104392977
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.105/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08705534
Poreski broj
100735610
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 45/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20428660
Poreski broj
105641977
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
1.St.50/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20342170
Poreski broj
105308519
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.44/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08711429
Poreski broj
102399305
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 76/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu