Stečajevi


Matični broj
20005831
Poreski broj
103714855
Datum objave
5.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.1/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20391758
Poreski broj
105523315
Datum objave
3.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 88/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07574363
Poreski broj
101792832
Datum objave
30.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 241/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20229691
Poreski broj
104824667
Datum objave
30.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St. 130/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17869051
Poreski broj
108584296
Datum objave
29.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08255580
Poreski broj
101980889
Datum objave
28.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 109/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08582505
Poreski broj
101632514
Datum objave
27.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 140/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08660271
Poreski broj
100723368
Datum objave
27.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 136/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20978732
Poreski broj
108336278
Datum objave
26.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21315907
Poreski broj
110202033
Datum objave
26.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
27001726
Poreski broj
108334107
Datum objave
23.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 22/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17361082
Poreski broj
100544269
Datum objave
23.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07818475
Poreski broj
101734414
Datum objave
22.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 110/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07894163
Poreski broj
100121377
Datum objave
22.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 135/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20719796
Poreski broj
106991538
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20935308
Poreski broj
108122832
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 134/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21114880
Poreski broj
109031281
Datum objave
21.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 127/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20292016
Poreski broj
105005003
Datum objave
20.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 135/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08265232
Poreski broj
101830166
Datum objave
19.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
21091928
Poreski broj
108910775
Datum objave
19.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 129/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu