Stečajevi


Matični broj
20339489
Poreski broj
105204962
Datum objave
15.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-139/2017
Sud
Privredni sud u Beogradu
DUŽNIK
Matični broj
20889098
Poreski broj
107879792
Datum objave
15.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 209/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20311258
Poreski broj
105083359
Datum objave
14.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-217/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06007554
Poreski broj
100220143
Datum objave
14.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 198/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08017069
Poreski broj
102531739
Datum objave
13.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17537539
Poreski broj
103256259
Datum objave
9.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 160/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20333839
Poreski broj
105334035
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 122/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20538627
Poreski broj
106123238
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20229411
Poreski broj
104752835
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 111/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21177377
Poreski broj
109411207
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07844034
Poreski broj
100969929
Datum objave
7.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 17/2018
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20435747
Poreski broj
105705024
Datum objave
7.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 199/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21300845
Poreski broj
110116099
Datum objave
6.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.108/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20204125
Poreski broj
104651751
Datum objave
6.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 110/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20945974
Poreski broj
108175787
Datum objave
6.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-175/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06269966
Poreski broj
101474825
Datum objave
5.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 16/2018
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20167866
Poreski broj
104500489
Datum objave
2.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 14/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20174218
Poreski broj
104504142
Datum objave
2.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 23/18
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20191007
Poreski broj
104634786
Datum objave
1.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.106/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08240582
Poreski broj
101162405
Datum objave
31.10.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 16/2018
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu