Stečajevi


Matični broj
07318502
Poreski broj
101350356
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 12/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20193638
Poreski broj
104604891
Datum objave
15.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 8/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17590600
Poreski broj
103658372
Datum objave
14.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07469888
Poreski broj
100279563
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-80/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20915358
Poreski broj
108010392
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1.St.76/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20034386
Poreski broj
103876373
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 63/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21447960
Poreski broj
111243239
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 11/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20109459
Poreski broj
104190691
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 72/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07042612
Poreski broj
101479554
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 61/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20394447
Poreski broj
105488874
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 120/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20312904
Poreski broj
105106322
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08329133
Poreski broj
101810610
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20837993
Poreski broj
107620507
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08657696
Poreski broj
101997449
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08637601
Poreski broj
100840475
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21161543
Poreski broj
109323346
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.16/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08180504
Poreski broj
101451384
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.100/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17259938
Poreski broj
100619672
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20975598
Poreski broj
108319122
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 18/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08236593
Poreski broj
100838451
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 67/2019
Sud
Privredni sud u Subotici