Stečajevi


Matični broj
08643954
Poreski broj
100637136
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20982896
Poreski broj
108357397
Datum objave
30.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17445057
Poreski broj
102281579
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.13/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
21327298
Poreski broj
110266580
Datum objave
28.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.55/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21262315
Poreski broj
109893460
Datum objave
27.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.11/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08668418
Poreski broj
100435060
Datum objave
23.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.111/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08813019
Poreski broj
103350425
Datum objave
22.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.90/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20290641
Poreski broj
105046706
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.102/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20477482
Poreski broj
105865179
Datum objave
20.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.6/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07042612
Poreski broj
101479554
Datum objave
10.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 61/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20312904
Poreski broj
105106322
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08329133
Poreski broj
101810610
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20837993
Poreski broj
107620507
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08657696
Poreski broj
101997449
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 27/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08637601
Poreski broj
100840475
Datum objave
9.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20364351
Poreski broj
105362707
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 104/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20067446
Poreski broj
104392977
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.105/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08346917
Poreski broj
100717706
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 60/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21195863
Poreski broj
109509269
Datum objave
29.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 53/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08440930
Poreski broj
100729324
Datum objave
23.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 99/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu