Stečajevi


Matični broj
08545944
Poreski broj
100449972
Datum objave
21.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 52/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20120231
Poreski broj
104223189
Datum objave
17.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 46/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
DUŽNIK
Matični broj
20302518
Poreski broj
105050730
Datum objave
17.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 50/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08695202
Poreski broj
100605395
Datum objave
14.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 8/2021
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20204028
Poreski broj
104659485
Datum objave
11.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 6/2021
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
08444765
Poreski broj
100464164
Datum objave
11.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 48/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20380721
Poreski broj
105741730
Datum objave
10.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 25/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20052724
Poreski broj
103947629
Datum objave
10.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 20/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20938676
Poreski broj
108141048
Datum objave
8.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-15/2021
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
21217506
Poreski broj
109651720
Datum objave
8.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 99/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08004692
Poreski broj
100263943
Datum objave
3.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.10/20
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21553727
Poreski broj
111875233
Datum objave
3.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
ST-10/2021
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17229478
Poreski broj
101256349
Datum objave
1.6.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
7.St.10/2021
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
07477554
Poreski broj
100218911
Datum objave
31.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.46/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20119888
Poreski broj
104250359
Datum objave
28.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.64/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21278122
Poreski broj
109975125
Datum objave
27.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.33/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20393998
Poreski broj
105493342
Datum objave
27.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 76/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06695086
Poreski broj
100140250
Datum objave
26.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.93/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08363072
Poreski broj
101635308
Datum objave
26.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.36/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20379081
Poreski broj
105431302
Datum objave
25.5.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10.St.77/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu