Stečajevi


Matični broj
20966394
Poreski broj
108274851
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St-19/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20616504
Poreski broj
106501275
Datum objave
24.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St-13/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
06714307
Poreski broj
100281296
Datum objave
22.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 104/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20800097
Poreski broj
107425302
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 112/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20216182
Poreski broj
104746589
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07126417
Poreski broj
100939459
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 30/19
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20786191
Poreski broj
107353611
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 82/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08756210
Poreski broj
100496364
Datum objave
14.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 113/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08714398
Poreski broj
100591263
Datum objave
11.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St 91/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21146935
Poreski broj
109237014
Datum objave
9.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 29/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20085312
Poreski broj
104077057
Datum objave
9.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
28773692
Poreski broj
107458538
Datum objave
9.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
08173419
Poreski broj
100510566
Datum objave
8.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.7/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21186929
Poreski broj
109461351
Datum objave
3.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.13/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20190892
Poreski broj
104567489
Datum objave
2.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 84/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07976747
Poreski broj
100567812
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
21392952
Poreski broj
110844179
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 60/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21002780
Poreski broj
108454092
Datum objave
1.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.12/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17126431
Poreski broj
100809298
Datum objave
31.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 7/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21462942
Poreski broj
111326782
Datum objave
26.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 97/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu