Stečajevi


Matični broj
20922176
Poreski broj
108047343
Datum objave
22.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 43/2018
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08748314
Poreski broj
101633450
Datum objave
21.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 125/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21053414
Poreski broj
108716063
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 116/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20496380
Poreski broj
105972219
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 58/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20934506
Poreski broj
108118362
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 55/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20795794
Poreski broj
107405171
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9-St-183/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20580151
Poreski broj
106333728
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.96/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06187960
Poreski broj
100047876
Datum objave
20.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.208/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17119036
Poreski broj
100335107
Datum objave
19.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.53/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07737254
Poreski broj
100291402
Datum objave
16.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 169/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20339489
Poreski broj
105204962
Datum objave
15.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-139/2017
Sud
Privredni sud u Beogradu
DUŽNIK
Matični broj
20889098
Poreski broj
107879792
Datum objave
15.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 209/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20311258
Poreski broj
105083359
Datum objave
14.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-217/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06007554
Poreski broj
100220143
Datum objave
14.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 198/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08017069
Poreski broj
102531739
Datum objave
13.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17537539
Poreski broj
103256259
Datum objave
9.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 160/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20333839
Poreski broj
105334035
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 122/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20538627
Poreski broj
106123238
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20229411
Poreski broj
104752835
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 111/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21177377
Poreski broj
109411207
Datum objave
8.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 21/2018
Sud
Privredni sud u Kragujevcu