Stečajevi


Matični broj
20856971
Poreski broj
107710789
Datum objave
22.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.4/2023
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
21197840
Poreski broj
109522153
Datum objave
21.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St br.29/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20556617
Poreski broj
106213722
Datum objave
20.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.11/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21717576
Poreski broj
112675516
Datum objave
20.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.12/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20022353
Poreski broj
103831378
Datum objave
17.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.26/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07687737
Poreski broj
101532230
Datum objave
17.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.br.9/2022
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20791519
Poreski broj
107385686
Datum objave
16.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.5/2023
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
17454943
Poreski broj
102587001
Datum objave
14.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.3/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
17166620
Poreski broj
101547836
Datum objave
14.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.17/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20276240
Poreski broj
104950040
Datum objave
14.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.7/2023
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20392274
Poreski broj
105480185
Datum objave
13.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 10/2022
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08613885
Poreski broj
101558738
Datum objave
10.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.4/2023
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08798095
Poreski broj
103128075
Datum objave
10.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5.St.3/2023
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08750734
Poreski broj
101547246
Datum objave
9.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-2/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20411210
Poreski broj
105549833
Datum objave
9.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.246/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08036004
Poreski broj
102135109
Datum objave
9.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20041412
Poreski broj
103877500
Datum objave
9.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 1/2023
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08116504
Poreski broj
100615143
Datum objave
7.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 91/2022
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20809779
Poreski broj
107472235
Datum objave
7.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 13/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07785259
Poreski broj
100179489
Datum objave
7.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-30/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu