Stečajevi


Matični broj
20058099
Poreski broj
103966220
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 14/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21388939
Poreski broj
110807619
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21434205
Poreski broj
111159692
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21135852
Poreski broj
109165895
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20721839
Poreski broj
107003247
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 13/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08057478
Poreski broj
100958943
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 16/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21309117
Poreski broj
110163799
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21401323
Poreski broj
110914201
Datum objave
30.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 25/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21479381
Poreski broj
111419788
Datum objave
29.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.39/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06764681
Poreski broj
101713417
Datum objave
28.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 34/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20042877
Poreski broj
104174747
Datum objave
28.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 35/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20351829
Poreski broj
105304652
Datum objave
28.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-4/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20800640
Poreski broj
107428614
Datum objave
24.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 11/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21546275
Poreski broj
111820432
Datum objave
24.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.1/2023
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
20503912
Poreski broj
105996088
Datum objave
24.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 31/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21208795
Poreski broj
109602112
Datum objave
23.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21087025
Poreski broj
108884891
Datum objave
23.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.12/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20093382
Poreski broj
104125896
Datum objave
23.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.18/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20671335
Poreski broj
106743293
Datum objave
23.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 11/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20735759
Poreski broj
107068681
Datum objave
23.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Subotici