Stečajevi


Matični broj
07910665
Poreski broj
100282318
Datum objave
27.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St 211/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06933327
Poreski broj
100002452
Datum objave
25.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.121/2017
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20424257
Poreski broj
105619879
Datum objave
24.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 237/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20481013
Poreski broj
105887225
Datum objave
21.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St-232/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20230509
Poreski broj
104752337
Datum objave
21.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-227/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20954990
Poreski broj
108220808
Datum objave
20.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
9-St-200/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17511076
Poreski broj
103057013
Datum objave
18.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 215/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20197358
Poreski broj
104626884
Datum objave
18.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 196/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17439731
Poreski broj
103040917
Datum objave
17.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 23/2018
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07367970
Poreski broj
100410952
Datum objave
17.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 11/2017
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08722200
Poreski broj
101629641
Datum objave
13.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 130/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20103922
Poreski broj
104156430
Datum objave
6.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 109/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08816441
Poreski broj
103625983
Datum objave
6.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.124/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21027502
Poreski broj
108578007
Datum objave
5.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.121/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20355611
Poreski broj
105382422
Datum objave
5.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.118/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21026212
Poreski broj
108571992
Datum objave
4.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-36/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08238103
Poreski broj
101338810
Datum objave
4.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.34/2018
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
09034854
Poreski broj
101814924
Datum objave
4.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.57/2018
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08775451
Poreski broj
102585444
Datum objave
3.12.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.128/2018
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20295627
Poreski broj
105018347
Datum objave
29.11.2018.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 170/2018
Sud
Privredni sud u Beogradu