Stečajevi


Matični broj
07452969
Poreski broj
100181255
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 163/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20170441
Poreski broj
104466006
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 172/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08638683
Poreski broj
100453627
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 142/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07437862
Poreski broj
101824106
Datum objave
1.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 162/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20793074
Poreski broj
107392860
Datum objave
1.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-176/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20221798
Poreski broj
104723825
Datum objave
27.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
06894810
Poreski broj
100128916
Datum objave
27.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St 148/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21309982
Poreski broj
110168815
Datum objave
26.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 44/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20375370
Poreski broj
105611149
Datum objave
23.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-156/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20352086
Poreski broj
105287091
Datum objave
23.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 158/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08293163
Poreski broj
101268987
Datum objave
20.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 16/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20472073
Poreski broj
105831807
Datum objave
19.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 132/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21016730
Poreski broj
108526726
Datum objave
19.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 14/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
17616978
Poreski broj
103631901
Datum objave
19.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. br. 18/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20481439
Poreski broj
105883998
Datum objave
17.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 159/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20332522
Poreski broj
105234855
Datum objave
16.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-128/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20452498
Poreski broj
105786235
Datum objave
16.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 153/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21286907
Poreski broj
110026296
Datum objave
16.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 11/20
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
08308934
Poreski broj
100447508
Datum objave
12.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 40/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20635720
Poreski broj
106583411
Datum objave
12.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.23/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici