Stečajevi


Matični broj
20623381
Poreski broj
106528815
Datum objave
3.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 3/2023
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20946008
Poreski broj
108176466
Datum objave
3.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 28/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21107492
Poreski broj
108991222
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St 54/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20646381
Poreski broj
106622664
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 37/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20051329
Poreski broj
103944706
Datum objave
28.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2023
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21524468
Poreski broj
111698600
Datum objave
27.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 45/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21442887
Poreski broj
111211871
Datum objave
27.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21352250
Poreski broj
110457761
Datum objave
27.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 58/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20392258
Poreski broj
105468582
Datum objave
26.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 29/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20084260
Poreski broj
104068706
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 19/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17275208
Poreski broj
100474451
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21200085
Poreski broj
109540167
Datum objave
25.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20872306
Poreski broj
107787823
Datum objave
24.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 24/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
DUŽNIK
Matični broj
20719273
Poreski broj
106988340
Datum objave
21.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
DUŽNIK
Matični broj
06987290
Poreski broj
100364021
Datum objave
20.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20221518
Poreski broj
104748172
Datum objave
20.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 18/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21039918
Poreski broj
108641831
Datum objave
20.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 17/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20550643
Poreski broj
106183460
Datum objave
20.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
21541109
Poreski broj
111790801
Datum objave
12.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St.br. 24/2022
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17507419
Poreski broj
103043233
Datum objave
12.4.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 11/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu