Stečajevi


Matični broj
20636734
Poreski broj
106586536
Datum objave
15.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 36/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20287551
Poreski broj
104995310
Datum objave
14.10.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St. 133/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20424621
Poreski broj
105613443
Datum objave
14.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 223/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21356085
Poreski broj
110497518
Datum objave
13.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 130/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20128445
Poreski broj
104292904
Datum objave
9.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20615001
Poreski broj
106494366
Datum objave
9.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 103/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08806152
Poreski broj
103225992
Datum objave
8.10.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St. 128/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20670681
Poreski broj
106740153
Datum objave
5.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 12/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20195401
Poreski broj
104594626
Datum objave
2.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 10/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17355163
Poreski broj
100301844
Datum objave
1.10.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 289/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21113506
Poreski broj
109024602
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
1. St. 123/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08750017
Poreski broj
101643927
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 119/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20966394
Poreski broj
108274851
Datum objave
30.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1 St-19/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20616504
Poreski broj
106501275
Datum objave
24.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St-13/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
06714307
Poreski broj
100281296
Datum objave
22.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 104/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20800097
Poreski broj
107425302
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 112/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20216182
Poreski broj
104746589
Datum objave
18.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07126417
Poreski broj
100939459
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 30/19
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20786191
Poreski broj
107353611
Datum objave
15.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 82/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08756210
Poreski broj
100496364
Datum objave
14.9.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 113/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu