Stečajevi


Matični broj
17806939
Poreski broj
107249050
Datum objave
28.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 191/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08114714
Poreski broj
101564586
Datum objave
25.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 17/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
07169248
Poreski broj
100110684
Datum objave
23.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 21/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08658218
Poreski broj
101084665
Datum objave
22.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 17/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08665893
Poreski broj
100742057
Datum objave
21.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 153/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20043008
Poreski broj
103870180
Datum objave
17.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 179/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17595814
Poreski broj
103705854
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 168/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17595814
Poreski broj
103705854
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 168/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20168757
Poreski broj
104466573
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 152/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08252769
Poreski broj
100734442
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 151/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08198748
Poreski broj
101270151
Datum objave
15.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 154/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20905433
Poreski broj
107960498
Datum objave
14.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 174/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08562016
Poreski broj
100635903
Datum objave
14.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 15/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20700041
Poreski broj
106888303
Datum objave
11.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-27/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20908009
Poreski broj
107973467
Datum objave
10.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 141/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21169412
Poreski broj
109367445
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20272635
Poreski broj
104925044
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.132/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21464686
Poreski broj
111335880
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21042137
Poreski broj
108654469
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.185/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21353701
Poreski broj
110472053
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-145/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu