Stečajevi


Matični broj
20095032
Poreski broj
104131101
Datum objave
24.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 4/2023
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
17541501
Poreski broj
103304937
Datum objave
24.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 81/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08670951
Poreski broj
100716682
Datum objave
23.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 38/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20731567
Poreski broj
107047151
Datum objave
23.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 35/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20322322
Poreski broj
105138050
Datum objave
23.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21513342
Poreski broj
111630056
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 34/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07154402
Poreski broj
100367485
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 10/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20825588
Poreski broj
107552796
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 48/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20725346
Poreski broj
107018465
Datum objave
18.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 60/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17695428
Poreski broj
105068455
Datum objave
17.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 61/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21046469
Poreski broj
108676831
Datum objave
17.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 68/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17498185
Poreski broj
102859935
Datum objave
16.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6.St.10/2023
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
21116335
Poreski broj
109039251
Datum objave
15.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.15/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08503168
Poreski broj
102072659
Datum objave
15.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 36/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21361216
Poreski broj
110544921
Datum objave
12.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 1/2023
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21253219
Poreski broj
109846196
Datum objave
11.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20809396
Poreski broj
107469006
Datum objave
11.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 31/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21085421
Poreski broj
108876393
Datum objave
10.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-62/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06991645
Poreski broj
101004394
Datum objave
10.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 3/2023
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
08014558
Poreski broj
101917151
Datum objave
9.5.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici