Stečajevi


Matični broj
07196598
Poreski broj
100543410
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.32/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07196598
Poreski broj
100543410
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.32/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07205155
Poreski broj
100408226
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07205155
Poreski broj
100408226
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St.39/09
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
17043480
Poreski broj
101895470
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St. 61/2010
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08007195
Poreski broj
100636184
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-28/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08007195
Poreski broj
100636184
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-28/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17470795
Poreski broj
102622581
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
43036
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17470795
Poreski broj
102622581
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
28/10
Sud
Privredni sud u Zaječaru
Matični broj
17171194
Poreski broj
100147984
Datum objave
22.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St br. 38/09
Sud
Privredni sud u Valjevu
DUŽNIK
Matični broj
17572130
Poreski broj
103530617
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Reorganizacija
Poziv na broj
VI.St. 91/2009
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08069638
Poreski broj
102273722
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-22/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08069638
Poreski broj
102273722
Datum objave
21.10.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St-22/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
42998
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08130230
Poreski broj
100640786
Datum objave
20.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
20/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07107307
Poreski broj
100258793
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 39/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
07211937
Poreski broj
101533370
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
VIII St 38/09
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08121052
Poreski broj
100236065
Datum objave
19.10.2009.
Vrsta postupka
Obustavljen
Poziv na broj
St. 41/09
Sud
Privredni sud u Novom Sadu