Stečajevi


Matični broj
08013497
Poreski broj
101596164
Datum objave
23.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
23/2010
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
07042060
Poreski broj
102011413
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6 St.198/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07042060
Poreski broj
102011413
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
6 St.198/2010
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07137362
Poreski broj
101909645
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IX-28/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07137362
Poreski broj
101909645
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IX-28/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07679882
Poreski broj
102353503
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IX-24/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
07679882
Poreski broj
102353503
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
IX-24/2009
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
08012458
Poreski broj
101406100
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
21/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08012458
Poreski broj
101406100
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
21/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08236569
Poreski broj
100843978
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 18/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08236569
Poreski broj
100843978
Datum objave
22.9.2009.
Vrsta postupka
Zaključen
Poziv na broj
St 18/2009
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07340389
Poreski broj
101585848
Datum objave
21.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
V St. 22/2010-portal
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
07340389
Poreski broj
101585848
Datum objave
21.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
V St. 22/2010-portal
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
08048649
Poreski broj
100953272
Datum objave
17.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
25/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08048649
Poreski broj
100953272
Datum objave
17.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
25/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08047707
Poreski broj
101052733
Datum objave
14.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.23/2010
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
08048657
Poreski broj
100871881
Datum objave
3.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 23/2009
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08048657
Poreski broj
100871881
Datum objave
3.9.2009.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 23/2009
Sud
Privredni sud u Subotici