Stečajevi


Matični broj
20518421
Poreski broj
106058127
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 209/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07786093
Poreski broj
101743460
Datum objave
21.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 192/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21304441
Poreski broj
110136064
Datum objave
21.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 145/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20311541
Poreski broj
105371854
Datum objave
21.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 218/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20797096
Poreski broj
107411012
Datum objave
19.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 155/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08610177
Poreski broj
101690642
Datum objave
19.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 159/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21352799
Poreski broj
110462210
Datum objave
18.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 169/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06063349
Poreski broj
100112198
Datum objave
15.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 20/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20466928
Poreski broj
105826032
Datum objave
13.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 155/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06301797
Poreski broj
100213715
Datum objave
12.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 178/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20160543
Poreski broj
104431491
Datum objave
12.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 23/2020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
21043109
Poreski broj
108658970
Datum objave
11.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 126/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20290528
Poreski broj
105005999
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20290528
Poreski broj
105005999
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
21353183
Poreski broj
110467289
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 23/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20230274
Poreski broj
104794081
Datum objave
30.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St 184/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21131873
Poreski broj
109142877
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 199/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07458118
Poreski broj
100045047
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 202/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07458118
Poreski broj
100045047
Datum objave
29.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 202/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20312602
Poreski broj
105179574
Datum objave
28.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 24/20
Sud
Privredni sud u Valjevu