Stečajevi


Matični broj
17467387
Poreski broj
102513858
Datum objave
5.9.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.26/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20036613
Poreski broj
103865709
Datum objave
30.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.11/2019
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
21165891
Poreski broj
109346310
Datum objave
29.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.91/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08269025
Poreski broj
101355405
Datum objave
29.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.70/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06851827
Poreski broj
101782698
Datum objave
28.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11.St.203/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21211273
Poreski broj
109616314
Datum objave
22.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 16/2019
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20695471
Poreski broj
106866898
Datum objave
21.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 84/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08823316
Poreski broj
103557435
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20685492
Poreski broj
106811992
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20486333
Poreski broj
105915005
Datum objave
8.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2019
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21262854
Poreski broj
109896511
Datum objave
2.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. ST-19/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20739878
Poreski broj
107090494
Datum objave
2.8.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. ST-20/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20645784
Poreski broj
106619247
Datum objave
31.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. ST-18/2019
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20800275
Poreski broj
107428010
Datum objave
31.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 68/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21341819
Poreski broj
110354741
Datum objave
30.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 73/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20171847
Poreski broj
104487430
Datum objave
29.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 185/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08596972
Poreski broj
100654643
Datum objave
19.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 9/2019
Sud
Privredni sud u Zrenjaninu
Matični broj
20979763
Poreski broj
108342326
Datum objave
12.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2019
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20965720
Poreski broj
108272497
Datum objave
10.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 67/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08681180
Poreski broj
100752014
Datum objave
9.7.2019.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 66/2019
Sud
Privredni sud u Novom Sadu