Stečajevi


Matični broj
20658509
Poreski broj
106680797
Datum objave
3.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 201/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17515942
Poreski broj
103131033
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 221/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20435755
Poreski broj
105675829
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 158/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20979518
Poreski broj
108340285
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 160/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20194570
Poreski broj
104616250
Datum objave
2.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 3/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08166625
Poreski broj
100263461
Datum objave
1.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 1/2021
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21239089
Poreski broj
109766635
Datum objave
29.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 188/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06248284
Poreski broj
100748015
Datum objave
29.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 137/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20836849
Poreski broj
107613876
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 3/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21342602
Poreski broj
110360939
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 46/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08802025
Poreski broj
103875014
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 1/2021
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20254831
Poreski broj
104848858
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 47/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20003162
Poreski broj
103692461
Datum objave
28.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 222/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21419486
Poreski broj
111055946
Datum objave
26.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 2/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
07508344
Poreski broj
100125102
Datum objave
26.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 182/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21038946
Poreski broj
108635819
Datum objave
25.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 204/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20915978
Poreski broj
108012675
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 189/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21215864
Poreski broj
109642067
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 190/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08119511
Poreski broj
100912514
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
21044113
Poreski broj
108664809
Datum objave
22.1.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 183/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu