Stečajevi


Matični broj
21458295
Poreski broj
111301488
Datum objave
6.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 41/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20764996
Poreski broj
107157290
Datum objave
5.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 47/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20852267
Poreski broj
107689342
Datum objave
5.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 14/2023
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20882689
Poreski broj
107847496
Datum objave
4.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 83/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20799501
Poreski broj
107424660
Datum objave
3.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 49/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20034742
Poreski broj
103850068
Datum objave
29.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 91/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21449458
Poreski broj
111250768
Datum objave
29.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 12/2023
Sud
Privredni sud u Pančevu
Matični broj
20380535
Poreski broj
105420176
Datum objave
29.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 42/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20779357
Poreski broj
107313318
Datum objave
28.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20830093
Poreski broj
107579674
Datum objave
27.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 43/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21104264
Poreski broj
108977252
Datum objave
27.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 66/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21548197
Poreski broj
111829171
Datum objave
26.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 75/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20996013
Poreski broj
108419805
Datum objave
23.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-12/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08633134
Poreski broj
100804486
Datum objave
21.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 32/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06281184
Poreski broj
101484037
Datum objave
21.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 5/2023
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
08543313
Poreski broj
100960807
Datum objave
15.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 27/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08611556
Poreski broj
102711436
Datum objave
15.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 28/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
07136714
Poreski broj
100068362
Datum objave
15.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. br. 3/23
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08492620
Poreski broj
101747741
Datum objave
15.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 29/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08454965
Poreski broj
100720892
Datum objave
14.6.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 37/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu