Stečajevi


Matični broj
21512338
Poreski broj
111624298
Datum objave
25.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.15/2023
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
07705824
Poreski broj
100943517
Datum objave
24.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 18/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20714140
Poreski broj
106960803
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.38/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20708522
Poreski broj
106933109
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20282797
Poreski broj
104974905
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.52/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20291826
Poreski broj
105040437
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.30/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20401745
Poreski broj
105542114
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
7 St br. 9/2023
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20940565
Poreski broj
108149649
Datum objave
20.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.37/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20017775
Poreski broj
103775200
Datum objave
19.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St-7/23
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
17478982
Poreski broj
102751467
Datum objave
19.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4 St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
21606600
Poreski broj
112095983
Datum objave
19.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 48/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08786623
Poreski broj
102854457
Datum objave
18.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 51/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20523557
Poreski broj
106052988
Datum objave
18.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 14/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
07082860
Poreski broj
100120464
Datum objave
18.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.96/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17086367
Poreski broj
100009030
Datum objave
18.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.107/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20898208
Poreski broj
107923564
Datum objave
17.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.11/2023
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21482072
Poreski broj
111436608
Datum objave
17.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 8/23
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
08435723
Poreski broj
101417253
Datum objave
12.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St-16/2023
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
08256071
Poreski broj
101982846
Datum objave
12.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 45/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21237892
Poreski broj
109760905
Datum objave
10.7.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Užicu