Stečajevi


Matični broj
20168757
Poreski broj
104466573
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 152/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08252769
Poreski broj
100734442
Datum objave
16.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 151/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08198748
Poreski broj
101270151
Datum objave
15.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 154/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20905433
Poreski broj
107960498
Datum objave
14.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 174/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08562016
Poreski broj
100635903
Datum objave
14.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 15/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20700041
Poreski broj
106888303
Datum objave
11.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St-27/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20908009
Poreski broj
107973467
Datum objave
10.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 141/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21169412
Poreski broj
109367445
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20272635
Poreski broj
104925044
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.132/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21464686
Poreski broj
111335880
Datum objave
8.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 20/2020
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21042137
Poreski broj
108654469
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4.St.185/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21353701
Poreski broj
110472053
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-145/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07452969
Poreski broj
100181255
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 163/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20170441
Poreski broj
104466006
Datum objave
3.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8. St. 172/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08638683
Poreski broj
100453627
Datum objave
2.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 142/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07437862
Poreski broj
101824106
Datum objave
1.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 162/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20793074
Poreski broj
107392860
Datum objave
1.12.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-176/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20221798
Poreski broj
104723825
Datum objave
27.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 13/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
06894810
Poreski broj
100128916
Datum objave
27.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5 St 148/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21309982
Poreski broj
110168815
Datum objave
26.11.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 44/2020
Sud
Privredni sud u Subotici