Stečajevi


Matični broj
20470135
Poreski broj
105831903
Datum objave
26.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 6/21
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07470592
Poreski broj
100389449
Datum objave
26.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 10/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20962755
Poreski broj
108257711
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 16/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21103799
Poreski broj
108975020
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-206/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20088974
Poreski broj
104125079
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 21/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20621729
Poreski broj
106520185
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2021
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20825723
Poreski broj
107555231
Datum objave
24.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20311703
Poreski broj
105127944
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 23/2020
Sud
Privredni sud u Kragujevcu
Matični broj
20420898
Poreski broj
105615352
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 5/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
07531338
Poreski broj
100283816
Datum objave
23.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 12/2021
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17493213
Poreski broj
103040224
Datum objave
19.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 2019/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20706872
Poreski broj
106924042
Datum objave
17.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 3/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21121100
Poreski broj
109064235
Datum objave
12.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 15/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20719052
Poreski broj
106987324
Datum objave
9.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 1/2021
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08817308
Poreski broj
103423919
Datum objave
8.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 3/21
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
20743794
Poreski broj
107111495
Datum objave
5.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 13/20
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
17164872
Poreski broj
100210819
Datum objave
5.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 212/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
17585754
Poreski broj
103575917
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 4/2021
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
17535366
Poreski broj
103228670
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6 St 214/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21020923
Poreski broj
108544752
Datum objave
4.2.2021.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 161/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu