Stečajevi


Matični broj
21156833
Poreski broj
109294862
Datum objave
8.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 7/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
06827772
Poreski broj
101908134
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 11/2018
Sud
Privredni sud u Leskovcu
Matični broj
20364351
Poreski broj
105362707
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 104/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20067446
Poreski broj
104392977
Datum objave
7.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2.St.105/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08705534
Poreski broj
100735610
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 45/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20428660
Poreski broj
105641977
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
Ostalo
Poziv na broj
1.St.50/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20342170
Poreski broj
105308519
Datum objave
6.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.44/2016
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08711429
Poreski broj
102399305
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 76/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17611658
Poreski broj
103538269
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3.St.9/20020
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
20033916
Poreski broj
103866790
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.273/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
08346917
Poreski broj
100717706
Datum objave
2.7.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 60/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21195863
Poreski broj
109509269
Datum objave
29.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 53/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20794305
Poreski broj
107397237
Datum objave
29.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 37/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21157961
Poreski broj
109301719
Datum objave
29.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10 St 65/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21017876
Poreski broj
108530353
Datum objave
26.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
5. St. 58/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06027407
Poreski broj
100270046
Datum objave
26.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 6/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
07187505
Poreski broj
100303745
Datum objave
26.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 48/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20902132
Poreski broj
107944045
Datum objave
25.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 28/2019
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20938480
Poreski broj
108138052
Datum objave
25.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8.St.19/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
27009328
Poreski broj
112076097
Datum objave
25.6.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-46/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu