Stečajevi


Matični broj
20470640
Poreski broj
105828071
Datum objave
6.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 8/2023
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08604479
Poreski broj
100718805
Datum objave
6.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 7/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21669598
Poreski broj
112434935
Datum objave
3.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
08376468
Poreski broj
101567352
Datum objave
3.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 4/2023
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
08246149
Poreski broj
105020032
Datum objave
2.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 4/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21268348
Poreski broj
109925843
Datum objave
2.3.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
21031542
Poreski broj
108598177
Datum objave
27.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
17274295
Poreski broj
100082264
Datum objave
24.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.br. 1/23
Sud
Privredni sud u Valjevu
Matični broj
20580283
Poreski broj
106336208
Datum objave
24.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 15/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20206756
Poreski broj
104651956
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 3/3023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20709537
Poreski broj
106939124
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 6/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21150029
Poreski broj
109253820
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.3/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20151854
Poreski broj
104358286
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.5/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08619565
Poreski broj
100838672
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St.4/2023
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
06127720
Poreski broj
101071918
Datum objave
23.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 37/2022
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
20079215
Poreski broj
104093602
Datum objave
22.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
11 St 226/2022
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
21605999
Poreski broj
112093311
Datum objave
22.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
10. St 10/2023
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
07659857
Poreski broj
100484035
Datum objave
21.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 5/2023
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
20361581
Poreski broj
105437163
Datum objave
21.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 3/2023
Sud
Privredni sud u Čačku
Matični broj
21352071
Poreski broj
110455973
Datum objave
21.2.2023.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 9/2023
Sud
Privredni sud u Novom Sadu