Stečajevi


Matični broj
08628378
Poreski broj
101340415
Datum objave
25.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 19/2020
Sud
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici
Matični broj
20076852
Poreski broj
104037767
Datum objave
25.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2 St 20/20
Sud
Privredni sud u Nišu
Matični broj
08708886
Poreski broj
101871131
Datum objave
24.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 121/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
20396792
Poreski broj
105524893
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 94/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20745479
Poreski broj
107121162
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St 99/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
06387713
Poreski broj
101500407
Datum objave
21.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 5/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20227010
Poreski broj
104771523
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 31/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
08674582
Poreski broj
101812365
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 33/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
06337503
Poreski broj
101139232
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
6. St. 11/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
21025194
Poreski broj
108567269
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 34/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
20230711
Poreski broj
104760714
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St. 10/2020
Sud
Privredni sud u Kraljevu
Matični broj
08510261
Poreski broj
101997184
Datum objave
20.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St. 32/2020
Sud
Privredni sud u Subotici
Matični broj
21160695
Poreski broj
109317225
Datum objave
14.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1.St.8/2020
Sud
Privredni sud u Užicu
Matični broj
20654775
Poreski broj
106661918
Datum objave
12.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
4. St. 8/2020
Sud
Privredni sud u Požarevcu
Matični broj
20850949
Poreski broj
107683780
Datum objave
11.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 112/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
08643954
Poreski broj
100637136
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
2. St. 9/2020
Sud
Privredni sud u Somboru
Matični broj
21031640
Poreski broj
108598520
Datum objave
10.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
1. St. 124/2020
Sud
Privredni sud u Novom Sadu
Matični broj
06749666
Poreski broj
100036572
Datum objave
7.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
3. St-87/2020
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20141000
Poreski broj
104313382
Datum objave
5.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
8 St 152/2019
Sud
Privredni sud u Beogradu
Matični broj
20529580
Poreski broj
106083646
Datum objave
3.8.2020.
Vrsta postupka
U toku
Poziv na broj
St 7/2020
Sud
Privredni sud u Somboru