Kumulativna statistika privrede


2022
2023
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
524.613
534.803
1,02 0,02
Ukupan broj blokiranih kompanija
50.858
51.958
1,02 0,02
Ukupan broj kompanija u stečaju
1.892
1.854
0,98 -0,02
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
7.311
7.004
0,96 -0,04
Ukupni prihodi svih kompanija
15.967.490.137.000,00
15.990.673.231.000,00
1,00 0,00
Ukupni rashodi svih kompanija
14.980.032.045.000,00
15.004.105.375.000,00
1,00 0,00