Kumulativna statistika privrede


2021
2022
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
496.749
513.553
1,03 0,03
Ukupan broj blokiranih kompanija
48.672
49.733
1,02 0,02
Ukupan broj kompanija u stečaju
1.966
1.943
0,99 -0,01
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
7.444
7.357
0,99 -0,01
Ukupni prihodi svih kompanija
13.102.263.496.000,00
13.188.592.252.000,00
1,01 0,01
Ukupni rashodi svih kompanija
12.446.947.399.000,00
12.529.896.671.000,00
1,01 0,01