Kumulativna statistika privrede


2023
2024
Index
Ukupan broj aktivnih kompanija
549.842
558.153
1,02 0,02
Ukupan broj blokiranih kompanija
52.704
54.161
1,03 0,03
Ukupan broj kompanija u stečaju
1.778
1.734
0,98 -0,02
Ukupan broj kompanija u likvidaciji
6.807
6.645
0,98 -0,02
Ukupni prihodi svih kompanija
19.529.441.003.000,00
5.620.659.498.000,00
0,29 -0,71
Ukupni rashodi svih kompanija
18.309.530.416.000,00
5.232.287.725.000,00
0,29 -0,71