Aukcije


ID aukcije
SB 2000, komora za farbanje
Početna cena
45.624,57
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
9a26a65e-7c38-4a9d-a0bd-0253b94d7f49
Mesto
3951a0ff-fac2-4ded-953c-e3df44edfcb1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
pokretne stvari iz domaćinstva
Početna cena
323.780,47
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
1a8f87e5-70e2-48b8-b555-27d28619a6a3
Mesto
5ef5a1fd-11aa-4919-a742-9d378868a517
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
-Poslovniprostor – jednaprostorijazakojunijeutvrđenadelatnost – lokal, brojposebnogdela 39, površine
Početna cena
407.492,26
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
ec5875a3-0d93-4a34-aba9-0f98fb8eb3fc
Mesto
afc99d36-88a5-4361-91c1-96568d893152
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
generator
Početna cena
106.928,56
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
83d41cb2-ebb9-4d16-bdf5-48d6a6da06ba
Mesto
0ff27834-035e-441d-8c59-d46b56b2a2c1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Porodična stambena zgrada, Pomoćna zgrada
Početna cena
446.285,83
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
27b333ff-785b-4add-bb87-4f4dc1cc401a
Mesto
9d06ba2e-4aa1-477e-9cd0-4fab0a01b230
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima
ID aukcije
Porodična stambena zgrada
Početna cena
43.047,08
Datum
25.5.2020.
Predmet aukcije
2e2c0d67-9946-43ce-a88b-11e78a3ba74b
Mesto
6c4498c5-f3be-46df-a1e1-eaa8b1cd70c7
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima