upravna zgrada na kat. parceli broj 111 KO Virovo, upisana u LN broj 292 KO Virovo


upravna zgrada na kat. parceli broj 111 KO Virovo, upisana u LN broj 292 KO Virovo
Datum
1.7.2022.
Početna cena
864.397,42
Predmet aukcije
e0099b57-d754-4da3-a2ec-499d16e24a4e
Mesto
5f413c0c-3a04-481d-bae7-497a7dbbfaea
Dokumenti i druge informacije:
cc70e852-4162-43f6-b043-d0cb81b946a6
Dokumenti i druge informacije:
fae3504a-ec13-46b9-8843-97c13b0c57b0
33590f48-2637-468b-b02b-dcfe4c48e6f5:
e223a469-b2e7-4a49-8575-bda497d8d6b5
e0ce7c76-c8eb-4f8e-92a4-cbd8bd292242:
9f3d66b6-2f37-4213-9e9b-cda95e8b6867
030425dc-0d23-45a9-a1b5-1877c93c1b6a:
649d349e-931e-41ef-9e0a-cd6b09a9943c
13294010-ecbd-4960-bed7-3689a6893e03:
3c8be75f-34d6-45c6-baae-725038cdbab8
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima