udeo od 1/8 na k.p. br. 1271/1, u potesu Lokva, vinograd 1. klase, površine 3394m2 upisan u listu nepokretnosti br. 118 KO Simićevo


udeo od 1/8 na k.p. br. 1271/1, u potesu Lokva, vinograd 1. klase, površine 3394m2 upisan u listu nepokretnosti  br. 118 KO Simićevo
Datum
22.3.2023.
Početna cena
113.859,52
Predmet aukcije
27d8f3c8-75ee-483b-898a-0b9c3733fffc
Mesto
e2d90ff7-5dff-4465-b0b8-9638c82ac01a
Dokumenti i druge informacije:
b988a1a0-3e20-461e-afe6-8faf25179d18
48fbc08a-5e7a-4eae-bc15-ff004adf910d:
543b5a63-7132-4fab-a6dc-2d93deb75d47
49bb1c7e-b1d8-48f3-8158-73b3a049ee68:
8ca2e4dd-1200-48a9-beba-04030282fad1
5627cb33-54f4-4223-af36-ca2bba916500:
45ade98a-d6d4-4b6a-be30-2650206040da
94acacac-1605-46cf-a8c2-a431539d32ee:
23cd10ef-6eef-4f47-a589-e8dc330f2ed3
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima