udeo od 1/1 na kat. parceli broj 194/2 KO Virovo, po kulturi pašnjak 5. klase, površine 00,58,55 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo


udeo od 1/1 na kat. parceli broj 194/2 KO Virovo, po kulturi pašnjak 5. klase, površine 00,58,55 ha, upisana u LN broj 292 KO Virovo
Datum
28.6.2022.
Početna cena
525.172,39
Predmet aukcije
99ae4798-a387-470c-8683-f7fe11082053
Mesto
94640ea7-9996-45a5-a1a0-46490a146eb7
Dokumenti i druge informacije:
f4fa1924-e2a6-4d16-896c-a37ed8252816
Dokumenti i druge informacije:
1bde0287-df1b-4a64-b7e3-f744d7a8c8e3
60261864-b88f-448f-a6f2-0bcfad6cc409:
bd818df0-05ac-45cd-aa2d-3ec00013e1a3
03e440e2-da82-46ea-ba73-f0810e701dbf:
2be38083-0b86-41f2-a6aa-4cd6deb5f7fb
0820fede-b52d-4769-93e8-df1138dd2555:
699481c2-04b1-4130-8dc3-097275d626b2
37085a01-9acc-4190-b159-080637c7ee8d:
24799699-53dc-4abb-b079-aadbd4b98c9f
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima