Tržišna vrednost stambene zgrada sa pripadajućom parcelom KP 210, u ulici Ace Pejačkog br.15, Konak, Opština Sečanj, upisano u LN 703 KO Konak vlasništ


Tržišna vrednost stambene zgrada sa pripadajućom parcelom KP 210, u ulici Ace Pejačkog br.15, Konak, Opština Sečanj, upisano u LN 703 KO Konak vlasništ
Datum
22.5.2024.
Početna cena
119.548,17
Predmet aukcije
325d3d0a-d67b-4e4f-baa1-bd2f61e7d6c8
Mesto
741b921a-11ef-44c0-8ab7-02c4ee952a88
Dokumenti i druge informacije:
3d4ed6ea-1a70-49a5-9f26-8366e7b94fb8
079dec02-f8f4-442d-b059-f0e92589d9a5:
74cec73d-4f05-4e71-81dd-6f76457ee30d
4b0da2a9-676b-475a-a55f-8b07afd10ec1:
cecedb68-01d3-42ef-aef8-4b98e8339ad2
ef4cfaf7-02db-437c-bdf5-60690c3319ed:
cd53855c-c6c1-432b-a18b-355b24f4458f
4ea96ca9-9c80-4c86-baca-7a15f04927fb:
8fd0fe5c-4f95-4304-ae57-8fe114ab1adc
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima