suvlasnički udeo na kat. parceli 696/1


suvlasnički udeo na kat. parceli 696/1
Datum
25.6.2022.
Početna cena
252.252,54
Predmet aukcije
79a4b21a-f4ec-4177-a00a-2c20d27d2209
Mesto
24fea69a-7d8d-4e96-ae36-6be268b400b4
Dokumenti i druge informacije:
11744ceb-aaed-499c-a3e1-fe4447b90743
d5bb888b-593f-41dd-b956-2fdac4b341c3:
cfab546b-9ac9-433f-a29b-1561afa206c7
61d01c98-3740-497b-8281-3edb2607c996:
05be59fe-e2e4-402a-a8fa-1a151389c264
6163f698-69b2-4ea0-a30b-60f59e071cf5:
e8713568-142c-47e5-8a90-5e65975c8a07
bbbd0486-2cbd-4604-bbce-1b14a5fa960e:
061078b9-1d6f-4f49-af64-d012a5444149
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima