Porodična stambena zgrada sa nelegalno dograđenim delom sa pripadajućom parcelom KP 10716/1, kao i građevinska parcela KP 10716/2 K.O. Zrenjanin I, u


Porodična stambena zgrada sa nelegalno dograđenim delom sa pripadajućom  parcelom KP 10716/1, kao i građevinska parcela KP 10716/2 K.O. Zrenjanin I, u
Datum
25.5.2024.
Početna cena
441.397,19
Predmet aukcije
392b8ba0-048e-46c1-b786-aa619bea573a
Mesto
df7d94b8-7079-4e01-a15a-d11d5b740ea4
Dokumenti i druge informacije:
db4f0ca3-d6e0-4e6f-b004-5cd02d5ec4f2
b1ac022a-a2a5-4fe9-8dad-d1ee16729652:
2a25e844-9da0-4ea4-9093-d9ac9257488c
beb30325-987f-4b04-afec-8b7386dd850c:
22cb2de5-1f3c-4162-a6e5-5c8c3c8d218f
7e268936-8faf-497d-9b40-3b92007a9b76:
fc8128a1-f8a9-43f3-a81d-7946d7cbbb93
c63791c8-73f5-4fe7-9291-9c66c795e20b:
562bb579-ce95-41f4-8593-74518735cee4
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima