Nepokretnosti


Nepokretnosti Aukcija istekla
Datum
27.5.2020.
Početna cena
80.194,83
Predmet aukcije
39e3a5d3-ca6e-41bb-ad0e-ea835231c4fa
Mesto
d9fa8e46-b0aa-4969-9481-69f7c2260793
e4135338-386e-4004-a79a-f088771cfb65:
ce1087a3-7f42-4585-80da-de76c676d8d5
89c0a95b-b115-4def-b7d9-074fff91c3c2:
cab65833-3de4-4ce6-ac6a-84f4540dcaa5
78c2403f-f15c-4f5f-bf66-05d04645134c:
4f1ccd8c-2af0-4243-9ad1-2c7c00b92736
3c9f28bb-afe6-47cf-9798-fbdf30bd04f1:
b2be38fe-014e-449b-b1db-a43d637845a0
6585dabd-33ff-47fd-ae79-3ef975da3e28:
1c500fb3-1684-4d13-810d-b6a20da62b30
c7de3b65-8efb-4c54-bfdd-3c526c5dd062:
bb795508-06aa-45c7-8977-33d4dd84acf5
b973ed27-7a91-4fbe-8449-645f96a1509a:
339b2972-d4a1-4b55-af4e-d5826d9109c6
a67ec8e4-1e9b-4d43-874d-d5d222efc6e8:
6550f4b8-311b-4a1c-9410-2aacff1b59b8
7ef60ac0-2bf4-4dc5-91ed-c048d9fd900b:
680c1948-9e8c-4fe3-af7d-160a8c0d99c8
f321de0c-648e-40bb-a401-d689ecd71c99:
36bc39e5-a02b-493d-97e9-ab7aa68db751
ab7b865a-6a4c-4c81-b07b-bec054148019:
07d92698-862d-409c-a81c-4937003436d1
96edacce-4526-4192-95a6-416a4ccfcf63:
e749997a-249c-47fc-8d51-1ef6ea33a2a0
9564cdf4-df14-4534-bdd3-f5d87f9db4dc:
a764e9a8-0a69-4ba8-9e86-7062de01810f
f986b497-dde7-476b-a706-4bea01960885:
515e0aef-f403-4f17-b385-c2e78288a837
Dokumenti i druge informacije:
7d56ff27-a132-4e5a-b20b-f2135d1983aa
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima