lokal, objekat br.1 na kp.br.8344 , KO Leskovac u udelu od 2/10


lokal, objekat br.1 na kp.br.8344 , KO Leskovac  u udelu od 2/10
Datum
21.2.2024.
Početna cena
365.224,61
Predmet aukcije
2038ac33-22de-4ff9-a239-bfefe1cfb289
Mesto
6d5e8d95-a7d7-4f8a-9ab7-5301730f5843
Dokumenti i druge informacije:
5117a8f3-b483-4d26-9ba4-df485f31b578
e9317f6e-ad53-478b-96f8-4d5b3f42c9b5:
8233f91b-ec6b-4bff-bc52-52d67f38351d
fb03284c-58ec-407c-9cc0-48a460056517:
52dfa51f-bf5e-423c-b132-125faa7b7b76
99d48301-6cc3-4901-bab2-eef5608f87bc:
2ef78688-10a1-4053-9e45-b9476b96c247
082cdc3d-42d4-4a98-aec8-0640453381d2:
820eff5c-897e-4744-be04-e08a02cc5b61
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima